Maqaa koronaatiin yeroon muddamaa labsame sabboontota adamsanii hidhuuf akka oolaa jiru caalaatti ifa bahaa jira.

Maqaa koronaatiin yeroon muddamaa labsame sabboontota adamsanii hidhuuf akka oolaa jiru caalaatti ifa bahaa jira. Odeessi kun Aanaa Muunessaa ganda Gungumaa irraa dhufe.

“Namoonni Hidhaman keessaa muraasni,
1. Naggasaa Abbabaa Wadaajoo
2. B/saa Massalaa Addunyaa
3. B/saa Abarraa Lammaa Dinqii
4. Warqinaa Biiftuu
5. B/saa Mattaafaraa
6.Tashoomaa Beenyaa Dabalii
7. Akkasumas hadha Manaa qabsaayaa Miliyoon Xaafaa fi haati Manaa Girmaa Lamma keessatti Kan argamaniidha.Yoo ta’an Kan rasaasan rukutame:-Dargaggoo Qumbii Lammii Gurmuu yoo ta’u akka bosonuutti qe’ee warra isaa keessa naannessuun iddoo lama rasaasan rukutameera. Kan reebichaa fi hidhaa kana qindeessaa Naafxanyicha Saajin Thaggaayee Abarraa Alamuu yoo ta’u nama ergamaa isaanii ta’e abbaa qabeenyaa Obbo Gammee Baalchaa kalchaa Kan jedhamu irraa faayidaa fudhachuun màatii warra tokko irratti duguuginsa Sanyii raawwachiisaa jiru. Qaamni dhimmi ilaalatu yoo jiraate itti nuuf iyyaa.”

Yaya Beshir


#Coronavirus watch update, April 25:
– Russia: #COVID19 cases exceed 70,000
– Kenya: nationwide curfew extended for another three weeks
– China: tough task ahead to prevent resurgence of epidemic caused by imported case

China Xinhua News