Jaafar Mohammed Ibroo je’ama-Harargee bahaa Baddaannoo iliikoo

Mucaan amma as gubbaatti argiitan kun maqaa isaa Jaafar Mohammed Ibroo je’ama bahaa oromiyaa harargee bahaa Baddaannoo iliikoo
Bakka dhaloota isaa .amma kan jiraatu biyya yeman .dhukkuuba yeroo amman tana yeman keessatti nama fixaa jiruudhaan erga isaa fi obbooleettin teenya tan dheengadda adunyaa tana irraa buqoottee waliin innis yerumaa wal fakkaattaa qabaamuun isaa hiriyoonni isaa himan .Hospital maqaan al Nasir keessatti argaama yeroo ammaatanaa Jaafar Mohammed Ibroo .du’a’ii godhaafi ?namni beytan share waliif godhaa?0096736976276kun bilbila isaati dubbiisuu ni dandeessan

Via Facebook

Jaafar Mohammed