Maqaa hidhamtoota Oromoo mana hidhaa Qaallittii fi Qilinxoo jiran muraasa. Ammaf maqaan namoota 177 nu qaqqabe isaan kanadha

Maqaa hidhamtoota Oromoo mana hidhaa Qaallittii fi Qilinxoo jiran muraasa. Ammaf maqaan namoota 177 nu qaqqabe isaan kanadha. Hunduu akka hiikamuuf haa falmatamuuf.

Kanneen Qaallittii jiran

1.Hasan Mahammad Hassan
2. Xaahir Mahammad Hasmen
3. Bakrii Mahammad
4. Kibabawu Girmaa Hundee
5. Aliyyuu Muummee Boqqolloo
6. Abdurashid Bashir Hasan
7. Liiban Waariyoo
8. Sa’id Hasan
9. Abduu Sa’id
10. Abduu Mahammad
11. Adam Indiriis
12. Sa’id Abdurahman
13. Huseen Nuhoo
14. Rashid Sheh Sa’id
15. Jaatanii Kunoo
16. Fayyeeraa Kitilaa
17. Fayyeeraa Baqqalaa
18. Godaanaa Dooyyoo
19. Mahammad Kadir
20. Adam Awwal
21. Mahammad Daadhii Jaarraa
22. Gazzaahany Adunyaa Roobii
23. Amaanu’eel Gammachuu
24. Bogale Gonfaa Wayyeessaa
25. Tashaalee Shifarraa Raggaasaa
26. Kafyaaleewu Abdiisaa
27. Muusaa Umar Wadaay
28. Najib Xa’haa
29. Kadir Zinaabuu*
30. Gabbisaa Gammachuu
31. Kumalaa Hukaa
32. Siifan Caalaa
33. Mesfin Itana Fufaa
34. Dani’el Ayana Curqaa
35. Charinet Yamaanee Taaddese
36. Masfin Abbabaa Abdiisaa
37. Dajjaazmaach Bayyanaa
38. Faqqadaa Abdiisaa
39. Darguu Ittaanaa Gammachuu
40. Girmaa Raggaasaa
41. Kafyaaloo Tafarraa
42. Duulaa Mootii
43. Leellisaa Maammoo
44. Abbabaa Urgeessaa
45. Jomaas Mootummaa
46. Abdiisaa ifaa
47. Usmaa’eel Baqqalaa
48. Tolasaa Badhaadhaa
49. Dhinsaa Fufaa

Kanneen Qilinxoo jiran

1. Urgeessaa Daammanaa.
2. Qajeelaa Galaanaa.
3. Habtaamuu Acaaluu.
4. Tokkummaa Mul’isaa.
5. Abbabaa Urgeessaa.
6. Dagaagaa Biraanuu.
7. Tufaa Malkaa.
8. Abbush Fiqiree.
9. Dagaagaa Malkaa.
10. Mulunaa Balaxaa
11. Moosisaa Dagim.
12. Anbassee Gonfaa.
13. Waaqoo Margaa.
14. Fedhasaa.
15. Farajaa Getachoo.
16. Shaashoo Anbassaa.
17. Alamuu Anbassaa.
18. Bakirii Abdallaa.
19. Yeroos Heeyyii.
20. Dararaa Tolaasaa.
21. Abdii Laggaasaa.
22. Bakkalchoo Mika’eel.
23. Tasfaayee Guutaa.
24. Badhadhaa Dirribaa.
25. Faqqadaa Wariyoo.
26. Mahamaad Umoor.
27. Baalicuu Luuccee.
28. Dirribaa Magarsaa.
29. Sisaayee Gabayyoo.
30. Habtamuu Bayyanaa.
31. Shaanqoo Akkushaa.
32. Badhadhaa Ayyaanaa
33. Addisuu Fayyee.
34. Bojaa Girmaa.
35. Tasfayee Nugusee.
36. Ramadan mahaamadii.
37. Magarsaa Ahamadii
38. Shuumaa Raggaasaa.
39. Abdii Asmaraa.
40. Fiixaa Alamuu.
41. Abduu Ashee Alii.
42. Mahamadii Aliyyii.
43. Gabbiisaa Jabeessaa.
44. Kabbadaa Camaadaa.
45. Darajjee Dhaabaa.
46. Kamaal Abdallaa.
47. Haabuluu Angaasaa.
48. Badhaasaa Qurree.
49. Baatii mul’ataa.
50. Shantaamaa Qana’aa.
51. Lammii Mootummaa.
52. Waldee mootummaa
53. Deebisaa Feetuu.
54. Addunyaa Baqqalaa (Magarsaa).
55. Deebis Bal’inaa.
56. Dirribsaa Daamxee.
57. Ramaadaan Abdoo.
58. Gollicha Bokkuu.
59. Eebbisaa Galataa
60. Mahaadii Aliyyii.
61. Yoohaniis Urgeessaa.
62. Naa’ool Shameexoo.
63. Isma ‘eel Umaar.
64. Wayyeessaa Baqqalaa
65. Asheetoo Qumbii.
66. Kaliil Usmaan.
67. Abdallaa Huseen.
68. Sulxaan Adaam.
69. Dasaleenyi jimaa.
70. Yooseef Didhaa.
71. Mokonneen Zawdee.
72. Indashoo Kushinaa.
73. Qasim jamboo.
74. Abdullaayi Aliyyii.
75. Sanbatoo Badhanee.
76. Abdisaa Jibiriil.
77. Ahamadi Adam.
78. Alamuu Margaa.
79. Kasahuun Laggaasaa.
80. Tsaggayee Alamuu
81. Dastaa Bakkeessaa.
82. Galaataa Caalaa.
83. Hundee Mangistuu.
84. Amaanu’el Beekkataa.
85. Abdii Muddiin.
86. Acaaluu Tujubaa.
87. Lalisaa Gaddisaa.
88. Beellamaa Guutataa.
89. Kormaa Baatolee.
90. Gammadaa Badhasoo.
91. Abdullasis Taajii.
92. Dastaa mangashaa.
93. Fiqaaduu Tolaasaa.
94. Biyyoo Bokuu.
95. Mahaamad Ammee.
96. Naanaa Baayisaa.
97. Badhadhaa Warquu.
98. Haayilee Suyyuum.
99. Kafaaloow Nigaatuu.
100. Dingataa Dirribaa.
101. Girmaa Warqinaa.
102. Taarikuu Taaddasaa.
103. Joolaan Abdukqadir.
104. Tashoomaa Dirribsaa
105. Ahaamad adam.
106. Gulummaa Taarikuu.
107. Shaafii yaasiin.
108. Tamasgeen Dirribaa.
109. Abiyyoot Abbabaa.
110. Alii Ahamad.
111. Xaahaa Mahaamadii.
112. Abubaakar Nuuruu.
113. Darajjee Margaa.
114. jamaal Muummee.
115. Isma ‘el Baqqalaa.
116. Jibriil Mahaamadi.
118. Tolaasaa Dasaalenyii
119. Burqaa Umaar.
120. Toomaas Gadaa.
121. Mitikkuu Dabalaa.
122. Ashannaafii Tashitaa
123. Sulxaan Adam
124. Addunyaa Baqqalaa
125. Kaffaaloo Nigaatuu
126. Ahmad Xiqqaa (Daa’ima umriin 15)
127. Magarsaa Doorii
128. Mohaammad Amaanaa

Kanneen Zuwaay fi Shawaa Roobit jiran adda baasna.

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal


ESAT Daily News Amsterdam May 11,2018