Maqaa ABO Shanee jedhuun daa’imman Oromoo umuriin isaanii ganna 15 gad ta’aan,

Maqaa ABO Shanee jedhuun daa’imman Oromoo umuriin isaanii ganna 15 gad ta’aan, qaamolee.Nageenyaatiin hidhamanii dararamaa jiru” jechuun Koomiishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiya beeksise.
 
Mootummaan Itiyoophiyaa yakka sarbama mirga Namoomaarratti raawwachaa jiraachuu isaatiin, dhaabbilee Mirga Namoomaaf falman kanneen sadarkaa Idiladdunyaa fi biyya keessaatiin yeroo garaagaraatti himatamaa jira.
 
Koomishiiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaas amajji 25 ibsa baaseen, Qaamoleen nageenyaa mootummaa Federaalaafi Naannolee maqaa ABO Shanee jedhuun kumaatama hidhee, dhiibbootaan kan lakka’aman ammoo hiraarsaa jiraachuu saaxile. Akka ibsa Koomishiinichaattis, daa’imman umuriin isaanii hidhaaf hin geenye kanneen ganna 10fi 11 gidduu jiran hidhamuufi reebichi irratti raawwachaa jiraachuu ragaa guutuu waliin qoratamee bira ga’ameera.
 
Naannoo Oromiyaarra darbee, naannolee ollaa Oromiyaa ta’an keessattis daa’imman Oromoo maqaa ABO Shanee jedhuun hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu komishiinichi Ibsicha keessatti heeree jira.
Gaambellaafi Benishaangul dabalatee, Walloo keessatti ilmaan Oromoo hedduun sababa Afaan Oromoo dubbataniif ‘ABO Shanee’ jedhamanii rakkoof saaxilamaa jiraachuu OMN yeroo adda addaatti gabaasaa tureera.
 
“Naannoo Gambeellaatti daa’imman Oromoo sadi, dhiirotanno lamaa umuriin isaanii ganna 11 fi 12 kan ta’an dabalatee shamarree ganna 14 miseensa ‘ABO-Shaneeti’ jedhamuun shakkamanii magaalaa Gambeellaa keessatti hidhamanii jiraachuu Koomishiin kun ragaa qabuun mirkaneeffachuu ibse.
Ibsa kan keessattis, daa’imman Oromoo kunniin keessaa dhiiraa lamaan kan ganna 11 fi 12 humnoota nageenyaan akka malee reebamuu miidhamuu isaanii gabaasni komiishinichaa ni hima.
 
Komishiinichi, daa’imman kun “waan maatii Oromoo irraa dhalatan qofaaf, Shanee jedhamuu hin qaban” jechuun, reebichi isaanirraa dhaabbatee hatattamaan akka hiikaman gaafata. Itti dabaluunis, qaamoleen nageenyaa ijoollee kanarratti reebicha raawwatan ariitiin qoratamanii seeratti akka dhihaachuu qabanis gaafateera.
 
Dhaabbanni kimun Sarbamuu mirga daa’imman kanaa qorachuuf yeroo garas imaletti, Mudde 12 – 15 bara 2013 bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa keessa socho’uun qabiinsa hidhamtootaa iroofi fi hidhamtoota paartileen mormitootaa maal akka fakkaatu qorachaa turuusaa hima.
Daa’imman miseensa ‘ABO-Shanee’ ta’uun shakkamanii ji’a Muddee keessa hidhamanii hanga ammaa hidhamanii jiran kun sarbamni mirgi namoomaafi qabiinsi umurii isaanii giddu galeessa hin taasifanne isaanirratti raawwachuu ibsi koomishiinichaa ni addeessa.
 
Naannoo Gambeellaa keessatti, dhalattoonni Tigiraay waan Tigiree ta’aan qofaaf “Juuntaa” jedhamuun hidhamanii utuu mana murtiitti hin dhihaatin jiran baayyina 90 akka ta’an gabaasnichi ni agarsiisa.
Naannicha keessatti haalli qabiinsa hidhamtootaa fi mirgi bilisaan socho’uu paartilee mormitootaa fooyya’uu dhabuun akka isa yaaddessu komiishinichi yoo himu, Komiishinii mirga namoomaa
 
Itoophiyaatti koomishiineerri Dr Daani’eel Baqqalaa, “wantoonni xiyyeeffannoo mootummaa Gaambeellaa barbaadan hedduun jiraatanillee, dhimmi daa’imman hidhamanii fi namoota mirga wabii malee hidhaa jiranii xiyyeeffannaa hatattamaa kennamuufii qaba” jechuun ibsaniiru
Saboota Naannoo Gambeellaa keessa jiraatan keessaa, Oromoon dhibbanataa 18% olitti akka tilmaamamu ragaan interneetii ni agarsiisa.
 
Oromia Media Network

#Ethiopia says #Sudan’s withdrawal from its territory precondition for negotiations
 
Ethiopia will only have negotiations with neighboring Sudan after its forces withdrew from Ethiopia’s territory, Ambassador Dina Mufti, Foreign Minister Spokesperson, told local media today.
In the Ministry’s regular briefing to local media this morning, Ambassador Dina thanked parties attempting to resolve the issue through mediation and dialogue, but said Ethiopia has a firm stance on ensuring Sudan’s withdrawal first before negotiations began, FBC reported.
 
ኢትዮጵያ በድንበር ጉዳይ ከሱዳን ጋር የምትደራደረው በቅድሚያ የሱዳን ኃይል የያዘውን መሬት ሲለቅ ነው- አምባሳደር ዲና
ኢትዮጵያ በድንበር ጉዳይ ከሱዳን ጋር ለመደራደር በቅድሚያ የሱዳን ኃይል የያዘውን መሬት ሲለቅ መሆኑን አምባሳደር ዲና አስታወቁ፡፡
ኢትዮጵያ በድንበር ጉዳይ ከሱዳን ጋር ለመደራደር በቅድሚያ የሱዳን የጦር ሃይል ድንበር አልፎ የያዘውን የኢትዮጵያ መሬት ሲለቅ ነው የሚል ፅኑ አቋም ያላት መሆኑን የኢፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል።
 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም ከብሔራዊ ጥቅም ጋር የተያያዙ (የሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ) ዲፕሎማሲያዊ አብይት ክንውኖች ላይ አተኩረዋል።
በሁለቱ አገሮቾ ለሽምግልና እና ድርድር የሚፈልጉ ወገኖችን “እናመሰግናለን” ያሉት አምባሳደር ዲና ድርድሩ የሚጀመረው የሱዳን ወታደራዊ ሃይል የኢትዮጵያን መሬት ሲለቅ ነው ማለታቸውን የዘገበው ኢዜአ ነው። ኤፍ ቢ ሲ