Manni Maree Ministirootaa yaa’ii arifachiisaa 21ffaa har’a taa’een naanoo Tigrayitti labsii yeroo arifachiisaa labsu isaa waajjira Ministira Muummee beekisiseera..

Manni Maree Ministirootaa yaa’ii arifachiisaa 21ffaa har’a taa’een naanoo Tigrayitti labsii yeroo arifachiisaa labsu isaa waajjira Ministira Muummee beekisiseera..
 
Bu’uura heera biyyattiin sababa rakkoo nanniicha mudateen lammiileen nagaa akka hin miidhamnee fi nageenyi biyyaa rakkoo irra akka hin buunef labsichi labsamu eerame.
Labsii kanaas gareen hogganuu kan hunda’ee ta’uu isaa fi akkata barbaachisumma isaatti labsiichii kan foyya’aa deemudhas jedhamera.
 
Labsiin yeroo ariifachisaa kunis ji’a jahaa kan turudha jedhamera.
Gama birattiin akka BBC afaan Oromoo gabaasetti Mootummaan naannoo Tigraayi atakaaroo waraanaa mootummaa federaalaa waliin keessa seene ilaalchisuun ibsa kenneera.
Akka gabaasa kanaatti Mootummaan federaalaa qaama alaa waliin ta’uun dantaa fi birmadummaa biyyaa dabarsee kennaa jiraachuu fi uummata Tigraay jilbeenfachiisuuf akka hojjetaa jiru ibseera naannochi.
 
Keessattuu dhiyeenya kana naannocha humnaan waraanaan jilbeenfachiisuuf raayyaa ittisa biyyaa kutaalee Itoophiyaa hunda keessa jiran of-eeggannoon akka qophaa’anii fi akka socho’an gochuun Tigraay weeraruuf bobba’aniiru jedha ibsi kun. Paartii fi mootummaan naannoo Tigraay akkasumas uummanni garaagarummaa siyaasaa jiru karaa nagaa fi ilaa fi ilaameen mari’atamee furamuu qaba jechuun irra deddeebiin waamicha dhiyeessanis deebiin kennameef garuu akka uummataatti adabuudha jedheera ibsichi.
 
Humni abbaa irree nam-tokkoon durfamu kun osoo biyya gara waraana hamaa fi badiinsatti hin seensisin dura mootummaan Tigraay Raayyaa Ittisa Biyyaa ajaja Kaabaa keessa qondaaltota jiranii fi miseensota waliin walta’uun mootummaa federaalaa mormuu eegaleera jedha ibsichi.
Har’arraa eegalee wantoonni armaan gadii hojiirra oolu jedha:
Sochiin Raayyaa Ittisa Biyyaa Tigraay keessaa fi gara Tigraayitti taasifamu kamiyyuu kan dhorkameedha.
 
Balaliinsi xiyyaaraa gara Tigaayitti hin jiraatu. Kanarra darbuun rakkoon uummataa fi qabeenyasaarra yoo ga’e tarkaanfiitu fudhatama. Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa iddoo biroos akkuma isaan izzii kaabaa keessa jiranii mootummaa abbaa irree nam-tokkeen hoogganamu dhiisanii uummata cinaa akka dhaabbatan fi birmadummaa biyya keessanii eeguun dirqama seenaan isinitti kenne akka baatan ni hubachiifna.
 
Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa, eessarraayuu yaa dhufanii, ilmaan Tigraay waan ta’aniif, hanga murteen siyaasaa kennamutti kunuunsi barbaachisaan ni godhamaaf.
Tigraay keessatti geejjibi gosa kamiiyyuu hin jiraatu.
Mootummaan Naannoo Tigraay hanga waan fedhu argatutti qabsoosaa cimsee kan itti fufu ta’uus ibseera.

OBN Onk.25,2013-Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa irraa Kanaan dura hir’ifamanii turan

1. L/G Baacaa Dabalee
2.L/G Yohaannis Gabramasqal
3.L/G Ababaawu Taaddasee
gara Raayyaa Ittisa Biyyaatti akka deebi’an Ministiira Muummee Dr. Abiyyi Ahimad irraa ajajni darbeeraaf jedhame.
Waajjira Miniteera Muummee Irraa Odeeffanne.


የሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስት በህወሃት ላይ በሚወሰደው እርምጃ ከፌዴራል መንግስት ጎን ናቸው- አቶ ሙስጠፌ
አዲስ አበባ ፣ጥቅምት 25 ፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ) የሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስት በህወሃት ላይ በሚወሰደው እርምጃ ከፌዴራል መንግስት ጎን መሆናቸውን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሀመድ ገለፁ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በሰጡት መግለጫ ህወሓት ኋላ ቀር፣ ከፋፋይ እና ዘረኛ ስርዓት በሀገሪቱ ላይ ዘርግቶ መቆየቱን ገልፀዋል።
በዚህም በሶማሌ ክልል ህዝብ እና በሀገር ሽማግሌዎች ላይ በተለያዩ ወቅቶች የሰብዓዊ መብት ጥሰት ሲፈፀም እንደነበረ በመግለጫው አንስተዋል።
ህወሓት ከለውጡ በኋላም በሶማሌ ክልል በተለያዩ ብሄሮች እና የሃይማኖት ተከታዮች መካከል ግጭት በመፍጠር አካባቢው እንዳይረጋጋ ቢሰራም፤ በህዝቡና በክልሉ መንግስት ጥረት መክሸፉን ነው የተናገሩት።
ዛሬም ቢሆንም ትንኮሳው አይቀርም ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ሁሉም የሀገሪቱ ዜጎች ይህን በመከላከል ለሀገር አንድነት እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።
አሁን ላይ ፋሽስታዊ አጀንዳው መቋጫ የሚያገኝበት እና ፍትህ የሚሰጥበት ጊዜ ላይ ተደርሷል ብለዋል።
ource: S.C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.