Manni Maree Bakka Bu’ootaa Uummataa namoota yakkaan shakkaman mirgaa himatamuu dhabuu irra kaasuu ibse.

Manni Maree Bakka Bu’ootaa Uummataa namoota yakkaan shakkaman mirgaa himatamuu dhabuu irra kaasuu ibse.

Manni Maree Bakka Bu’oota Uuummataa yaa’ii har’a geggeessen mirga himatamuu dhabuu namota 39 abbaan alangaa waligala federaalaa dhiheesse qorachuun sagalee guutuun raggasise.
Haaluma kanaan
1.Dr.Dabratsiyoon G/Mikaael
2.Obbo Asmallash waldasanbat
3.Obbo abbay tsahayye
4.Ambasaddar Adisalam Bellema
5.Obbo Getaachoo Raddaa
6.Obbo Atsbaha Aragawi
7.Obbo Gabraigzaber Arayaa fi bakka bu’oota ABUT kanneen biroo irraa mirga himatamuu dhabuu dhihaate qoratee kaasee jira.
Namoonni kunneen meeshaa waraanaa hidhachuun raayyaa ittisa biyyaatti warana banuun finciluu fi yakoota walqabatan biroon shakkaman.
Gama biraan Obbo Fiqiruu G/Hiwot miseensa Boordii filannoo ta’uun muudamuu ibsameera.
Via: OBS

 

Dhiigakoo RIB mata duree jedhuun PP dunkaana Istaadiyoomii Finfinnee keessa dhaabde jirti. Oromoon warra dhiiga isaa dhangalaasa ture, dhangalaasaa jiruuf dhiiga hin kennuu. RIB oromoof warra gumaati. warra gumaaf immo dhiigaa hin kennaan.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.