Breaking -: Hootelli Ayu(Hootela Abbaa Duulaa) magaalaa Adaamaa Firaankotti argamu underground Manni hidhaa Ilmaan Oromoo torture ..

#Breaking -: Hootelli Ayu(Hootela Abbaa Duulaa) magaalaa Adaamaa Firaankotti argamu 
#underground Manni hidhaa Ilmaan Oromoo torture itti godhaa turan akka jiruufi qaamni dhimma kana qulqulleessaa jiru ramadamuu amma dhagahe.
#Dhugaa taanaan Abbaan Duulaa Gara University #Qilinxootti dhiyotti ergama.
Shamshadin Taha

#EBC በኢትዮጵያ የሚደረጉ ስምምነቶችን ለህዝብ በዝርዝር በማሳወቅ ረገድ ችግሮች አሉ፡፡


Oduu miliqxee batee
====================
Hootelli Ayyu(Hootela #Abbaa_Duulaa) Kan magaalaa Adaamaa nanno Firaankotti argamu Manni hidhaa lafa jalaa ykn underground jedhamu kan ilmaan oromoo itti darara turan akka jiruufi qaamni dhimma kana qulqulleessu ramadamudhaan amma gara adaama sochohun isaani bekamee jira. Dhimmi kun qoratamee Dhugaa taana Abban dulaa gamadaa akkum hattota kawaani garaa qilinxooti demuun isaa waan hin hafne ta’a