Manni barumsaa, Finfinneetti kan maqaa gootota Oromoo lammaanitti

Manni barumsaa Magaalaa Finfinneetti kan maqaa gootota Oromoo lammaanitti (Jeneral Waaqoo Guutuu fi Jeneraal Taaddasaa Birruutti) moggaafame kun daran nama gammachiisa. Akka kanaan lafa Finfinnee keessatti iddoo 20;n tokkotti utuu manni barumsaa Afaan Oromoon barsiisuu utuu ijaarame hawwii Oromoo maraati! Garummoo mana ijaartiinii qullaa hingodhiinaa; meeshaalee barnootaa ammayyaa itti galchaa; Warqee Allaamuddiin Azeb Mesfin Lafa keenyaarraa guuran kana gara kanatti dachaasaa. Yaa OPDO’ utuu isin hojii qabatamaa tokko tokkoon as baatani uummanni isin duukaa jira. Garuu TPLF hinsodaatiina; utuu jabaattanii uummatatti maxxantanii uummanni jaratti Maqaleetti isinirraa galchaam!

Via Beekan G Erena

Oromoo