Kichuu

Mani Hidhaa TPLFii kan fakkaata yaa Diyaasporaa keenya ilaala kaa jajjabee

Mani Hidhaa TPLFii  kan fakkaata yaa Diyaasporaa keenya ilaala kaa jajjabee koo Maalin siif godha ree

Exit mobile version