Finfinnee, Ayat:”mani barumsaa Afaan Oromo Finfinnee Gaara Guurii barnootni kutaa 1 hanga 5 arr’a eegala jedhanii osoo hin jalqabiin akkasitti matii dhamaasaa jiru

“mani barumsaa Afaan Oromo Finfinnee Gaara Guurii barnootni kutaa 1 hanga 5 arr’a eegala jedhanii osoo hin jalqabiin akkasitti matii dhamaasaa jiru. bulchiinsa magala finfinnee jala galeera jedhanii nu dhamaasaa jiru. barnotni hin egalle 1-4tti. Amma midia egaa jirra. qillensarra olchi.”

Via: Tsegaye Ararssa


Weellisan beekama Dajanee Kasayee har’a Irreechaa ateeteti akkanati dhiichisa oole.