‘’Mandiirraa galaa jiranii, Gidaamirraas boru hin jalqaba” Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo

‘’Mandiirraa galaa jiranii, Gidaamirraas boru hin jalqaba”
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo

– Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo Godaansarra jiru. Sirni kun maaliifi akkamiin gaggeefama?

-Miseensonni RIB Afur ajjeechaa misirroota Hiddii Lolaan shakkaman to’atamuu…

– Odeessaalee biroo waliin

Itti Dhiyaadhaa

Baga gammaddan ilmaan Araaraa mart

Akkatti daandiitti baanee isin eegaa jirraa WBO kottaa galaa!
Kabajaan wayyaa kottaa galaa!
Aduu nu hingubsiisinaa kottaa galaa!


GUFUU ARAARAA
Araaraa buusnee nageya uummataa fiduuf yeroo dhamanuu qaama gufuu nutta te’ee saaxiluu hin oollu. Qaama Araara didelleen himuu hin oollu. Hadhaa #GululleeGadaa fi ilmee #SamiraaTaarikuu ulfa garaa keessaa dabalatee uummata nageyaa rasaasan gooluun hardha Godina Gujii Aanaa Sabbaa Boruu ganda Haroo Garrii bakka #Dakkara jedhamtutti raawwatame.
CUBBUUN CUBBUU JENNA, DHUGAAN DHUGAA JENNA SUN DHALOOTAA fi GUDDISA KEENNA

Addisu BullallaOMN: Breaking News ( Feb 19 2019 )