Hoggantoonni OFC Hoggantoota Woyyaanee Mana Murtiitti Waamsifte !

Hoggantoonni OFC Hoggantoota Woyyaanee Mana Murtiitti Waamsifte 

The court ruled to summon PM Hailemeriam, Abadula Gemeda, speaker of the house, & Lemma Mergerssa, Pres. of the Oromia region BekeleGerba

Mana murtiitti

Hoggantoonni OFC Hoggantoota Woyyaanee Mana Murtiitti Waamsifte !fi Pirezdaantii naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa mana murtiitii ol’aanaa Federaalaatti dhiyaatanii raga ittisaa akka ta’an mana murtiitti iyyachuudhaan waamsisan. Manni murtiilleen iyyannaa kana qeebalee akka dhiyaatan ajaja dabarseera.

Hoggantoonni kun jarri kun abbootii yakkaa, itti gaafatamoo lubbuu namootaa fi badii raawwatamee ta’uu isaanii osoo beekkamu gaaffii qaxxaamuraan mudduuf waan karoorfatan fakkaata.

Muummichi Ministeera biyyittii Hayile Maaram Dassaalenyi kanaan dura paarlaamaa biyyittii irratti mormiin masterplan fi gaaffiin uummataa sirrii ta’uu kan dogoggora raawwate mootummaa ta’uu; rakkoon jiru rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuu ta’uu fi dhaloota mirga ofiitiif falmatu kan uumne sirna keennaa kanaaf ittiin boonna jedhaa tureera.
“Mar 10, 2016 – Ethiopia’s prime minster has apologised for the death and destruction caused by protests in the Oromia region.”

Hoggantoonni OFC, Gurmeessaa Ayyaanaa, Baqqalaa Garbaa faan jarri kun waan miidiyatti dhufan kana Mana murtii tti argamanii haa ibsanuuf manni murtii akka waamu gaafatan.

Via: Nagessa Oddo Dube