Mana baroomsaa jeneral Waaqoo Guutuu-Summi!

Mana baroomsaa jeneral waaqoo Guutuu-Summi!
Waan aja’iibatin arguu jiraa : Guyya Haraa mana baroomsaa jeneral waaqoo Guutuu kessati baraatoni baraata osoo jirani xiyyaraan summi itti facasaani jiraan sababaa kanan baratooni Heddun akka midhamaanis agaraa jiraa
Mee namni nanawwa san jirtaan Addan nuf baasaa

Ayaa Hegeree OR


ONN LIVE; Qophii Gaaddisa Dhugaa Ebila 18, 2019 .Dhimma Summii Nyaachifamu WBO ilaalchisuun yaada miseensota WBO Hospitaala Walisoo jiranii fi Dhimmuma Kana irratti gaaffii fi deebii obbo Mogas Ida’ee Itti Gaafatamaa Mooraa Leenjii waliin taasifame.
OBN Ebla 10, 2011- Obbo Shimallis Abdiisaa haaromsi jalqabame fiixaan akka bahuuf gahee isaanii gumaachaniiru.


Greatest nation of East Africa THE OROMO 🔱
እትዮጵያው ሆኖ ከኦሮሞ የልተወለደ አለ ከተበለ ውሸት ነው ይለነል ለዝህ ነው እትዮጵየን ኬኘ መለት የጀመርነው እስከ መጨረሸው አደምጥ ሀቁ እንድህ በእነንቴው እየወጠ ነው !!woyooo gudde!!


Simboo Aadaa