Lammaa Magarsaa: OromoRevolution Mudde 8/2017 Ilaalaa Mootummaa Haaromsaa ergamaa

OromoRevolution Mudde 8/2017 Ilaalaa Mootummaa Haaromsaa ergamaa

Wayyaanee TPLF , utuu Waraanni Liyuu Poolisii Somaalee Kaleessaa Mudde 7/2017 Boraanaafi Harargeetti Dhiiga Imaan Oromoo dhangalaasaa Jiruu qaanii tokko malee Lammaa Magarsaa, Deber Tsiyooniifi Abdii Ileen Walitti dhufuun Ayyaana Sabaaf Sablammoota isaanii Kabajachaa dhiiga ilmaan Oromoo irratti dhiichisaa jiru.
Dargaggootni Oromoo, Abbootiin Gadaa Oromoo Akkasumas Sabboontootni Poolisootni Oromiyaa, Dargaggootni Oromoo hojjettootni Mootummaafi Sabboontootni Miseensota OPDO taatan of eeggannoo guddaa akka gootan gadi jabeesseen dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Dhugaan hedduun keessaan dheebuu bilisummaafi uummata keenya garbrummaa halagaa jalaa baasuuf akka dammaqinsaan socho’aa jiran ni hubanna. Haata’uu sochii keessan cinatti ofeeggannoo gochuun barbaachisaadha. Namichi Lammaa Magarsaa kun arrab-lameedha gara uummataatti gara uummataatti gara galee waan haasawaa turefi waan qabatamaan lafarratti hojjetamaa jiruu wal cina qabaa ilaala, Madaalaa
OPDOn Hanga Wayyaanee Irraa Gargar Hin Baanetti Wayyaaneedhuma!!
Qabsoon Hanga Bilisummaatti Itti fufa!!

Via: Seenessaa Qeerroo

 


 

1 Comment

  1. If this photo is recent, I am EXTREMELY shocked to see Lamma Magarsa with Abdi Iley!! Lammaa Magarsa = ILMA HAADHA RAAWU!!!

Comments are closed.