Waraanni Makkalaakayaa Magaalaa Mooyyalee keessatti Poolisii Oromiyaa tokko dabalatee namoota 7 ajjeessuu gabaafame

Waraanni Makkalaakayaa Magaalaa Mooyyalee keessatti Poolisii Oromiyaa tokko dabalatee namoota 7 ajjeessuu gabaafame

Ebsa Shemshedin
Gadii genyaa amas akuam itii fufetii jira godina harge baha ana cinaksan duguga sanyituu nuratii gegefama jira


Daa’imni Xiqqoon Tun Tan arra Lola Cinaaksanitti Deemaa jirurratti Dhawamte Rabbiin Madaa Heenaa Haagodhuuf


Dirree dhawaa malkaa jabdutti dhawame poolisiin sababa tokko malee isa dhawe

Mee namicha Sammuu Qorqorroo kana akka inni itti katabaa jiru ilaalii itti kolfimee. Kun baga baayyee hinbaratiin

Gaazexeessaa fi hogganaa ol’aanaa OBN kan ta’e Mohammed Ademo woggaa 5 dura akkana jedhe
Second day demonstration at Yaballo town against killing of innocents at moyyale by somali liyu police.

Guyya Arra Tanna 14.12.2018
Moyyale Lolla Gudaa Deemaa Jira
Koroneel Ababaa Gaarasu
Baddi Oromo Qabba
Somale Baadii Qabdu Ja’a Jiiraa


#AbabaGarasu waajjira kam hooggana jira dhiiroo kan Mootumma Naanno Soomalee yoo tahee male, ka waan hin jirre kana dhiibate dhaleef, Dhala Qajeeli innini akka ijoolleenu baantu.
Gurra maan qabda miti been atu, gurri kee ammo la Waaso Malbeetti si gale bada Ganticha!