Breaking news : Magali Finfinee waraqsaa sirbaa G7 fi Sirbaa Amhara Gondar duwwaa tahee jirraa .

Breaking news : Magali Finfinee waraqsaa sirbaa G7 fi Sirbaa Amhara Gondar duwwaa tahee jirraa .

ummata hunda Finfinnee kesaa jiruu guraa cuffa jiraa . Sirbi waraqasaa Oromo akka cufama jiruu dha dandii gubati duraa alaban Oromo gurguramma turee sun amma hinjiiruu.

Kuni salphina gudha dha saba Oromo dhaf. Sirbii waraqsaa Oromo Finfinnee kesaa badhee jirraa Adamaa wajin walqabee . tokkolee hindagayamu. Oromon akka dhiphatee akka jiruu dha maddeen akka ibsuu ti .

Esaa demnaa laata Dhiiroo ?
OPDO dulatiin baduu qabdi malee Oromon akka gurguramee dha Abashati . Dhignii Qeerroo keenya haa-gafatuu sarota OPDO kana . wayy’ooo wayy’oo wayy’oo ….

Qabsoon Itifufaa !!

Biqilaa Biyyaa


#Amboo_Qeerroo_Irraa

Dubbiin bara wayyanee nurraa turee seenee malee karaa OPDO dha.
Kunoo inni kalleessa seelii jedhee nu hiraarsaa turee har’as hidda cimsaate dagagee hojjecha jira. Godinaa shawaa lixaa aanaa midaa qanyitti hojii mootummaatti ramaduuf waraaqaa basaastummaa nu gaafataa jiruu. Oduu osoo hin taanee beekumsaan haa rammannuu jenna.


What is that means??

በአንድ ሃገር ውስጥ የዜጋ ያልሆነ ፖለቲካ ያለ ይመስል በፖለቲካ ጽንሰ ሃሳቦች ውስጥ የሌለና የማይታወቅ “የዜግነት ፖለቲካ” የሚል ማደናገሪያ አምጥተዋል የታች ሰፈር ነዋሪዎች። የነሱ ፖለቲካ ብቻ “የዜግነት” ከተባለ የሌላው ፖለቲካ የዜግነት ያልሆነ ማለትም የወራሪዎች ፣ ዜግነታቸውን የካዱ ሰዎች ወዘተ ፖለቲካ መሆኑ ነው እንግዴ 😞

የነማን ፖለቲካ ምን እንደሆነ ህዝብ ያውቀዋልና ችግር አይኖረውም እሱ። እንደዚህ በግዴለሽነት አምጥተው የሚደነቅሯቸው ትርጉም አልባ የፖለቲካ ጃርገን ቃላት መልሰው እነዚህኑ የከሰሩ የፖለቲካ ሃይሎች ይበልጥ እንደሚያከስሩ ጥርጥር የለውም።

Girma Gutema


SMN: Affin Show
“…ኢትዮጵያ ውስጥ ኢሳት የሚባል ሚዲያ አለ። የአክራሪ ቀኝ ዘመም ፖለቲከኞች ድምጽ የሆነ ሚዲያ። በኢትዮጵያ ጭቁን ብሔሮች የጭቆና ታሪክ ተጋድሎ ባደረጉት ጉዞ ላይ የሚሳለቅ የፈጠራ ታሪክ ነው የሚል …” ዶ/ር ረድኤት ታምሬ
ዛሬ ማታ በኢትዮ. ከ12 ሰዓት ጀምሮ ፌስቡክ በቀጥታ ይከታተሉ።