“Mogassa danidiwanii magala adamaa haraa kana fakataa”

“Mogassa danidiwanii magala adamaa haraa kana fakataa”

Adaamaa-Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti har’aa daandiilee gurguddaa magaalaattii 8 maqaa haaraa armaan gadiin moggaasteetti:
1. Maammoo Mazamir
2. Taddasaa Birruu
2. Elemoo Qilxuuti
3. Abdiisaa Aagaa
4. Waaqoo Guutuu
5. Alii Birraa
6. Waamii Birraatuu
7. Alamaayyoo Atoomsaa
8. Siinqee


“Mogassa danidiwanii magala adamaa haraa kana fakataa”