Site icon Kichuu

Gamoowwaan magaalaan Finfinnee daangaa ceete seeraan ala jaarte kana ni kennina jechuun Master Pilaanii hojirrra oolchuudha

Finfinnee

Gamoowwaan magaalaan Finfinnee daangaa ceete seeraan ala jaarte kana ni kennina jechuun Master Pilaanii hojirrra oolchuudha. Kun ammoo hin yaadamu. Gonkumaa fudhatama hin qabu. Balaa haaraa yoo barbaadan malee. Manneen kun ummata naannoo sanii buqqa’eef mootummaa Oromiyaatiin kennamuu qabu.

Jawar Mohammed

Exit mobile version