Magaalaa Roobeetti: Dhugaan qallattus hin cittu. Galgalli abbaa dhugaa nagaa fi jaalala!

Magaalaa Roobeetti: Dhugaan qallattus hin cittu. Galgalli abbaa dhugaa nagaa fi jaalala!
Bara darbee waan Baale,magaalaa Roobetti tahee fi kunooti guyyaa hardhaammoo waan keessa jirru argaa! Yaa warra shira xaxu, booddee sintu itti kufaatii uummata keenyarraa dhaabbadhaa!
Baalee kaayyoo hangafootaa waan beekuf Dhaabasaa jabeeffachaa jiru!

Magaalaa Roobeetti sirna baniinsa waajjira ABO godina Baalee fi marii ummataa


Oolmaa KFO fi ummata Oromoo – Arsii, biyya Leenjisoo Diigaatti


Alamuu Simee walgahii KFO irraa ummata dhorkuuf Arsii deemee salphatee gale.
Akka odeeffannetti Alamuu Simee Arsii aanaa Arbooyyee kan deeme dheengadda. Kaayyoon isaa ammoo wal argaa hogganoonni KFO ummata waliin beellamatan dursee dhaqee gufachiisuuf ture. Ummata garii doorsisuun gariis gowwoomsuun walgahii KFOf akka hin baane ittisuu yaalus ummanni tokko osoo manatti hin hafne walgahii kana irratti guyyaa har’aa argameera. Alamuun Simee akka ummanni ajaja isaatiin buluu diduuf jiru waan dursee hubateef yoo xiqqaate hojjetoota mootummaa irraa qabuuf jecha guyyaa har’aa sa’aa sagantaa KFO irratti hojjetoota wal gahii waame. Hojjetaan hunduu walgahii isaa didee sagantaa KFO irratti hirmaachuun Alamuu salphisee Finfinneetti deebise.


#Yaa’abal’ootti.

Dura taa’an PBO Al-haajii Jeneraal Kamaal Galchuu duula na filadhaaf Boorana deemee koomaandoo mootummaa Abiy Ahmadiin ajjeechan irratti aggaamame jetti Simbirtuun.
Garamitti deemaa jirraa? Yaadan nama Moo’anna hin jennee warri Abiy/ PPn?
Amma yaada moo’ataa fixatanii hoogantoota ajjeesuu saganteeffatanii??? Filannoo haqaan gaggeessa jechuun addunyaa kijibaatii kuni ni baasaaree?