SBO:Caamsaa 13/2018-Godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanffii jajjaabeen ABO

SBO:Caamsaa 13/2018-Godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanffii jajjaabeen ABO kumaandoon Abbaa torbee deddeebiidhaan diinarratti fudhataa jiru.

Jajjabeen/Koomandoon ABO magaalaa Naqamtee Keessatti Tarkaanfii Dhumaan Basaasaa Tokko Uummatarraa Gaggeessan

[SQ, Caamsaa 12,2018] Basaasaa Diinaa Garbree jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti ilmaan Oromoo sabboontota magaalaattiin taphataa kan ture irratti haleellaa gaggeessameen hospitaala erga seenee booda lubbuun darbuu dhageenya.

Jajjabeen ABO maqaa Abbaa torbeen diinarratti yeroo garaagaraatti bakkoota hedduutti diinaaf jala deemtitarratti tarkaanfii fudhachaa tureen magaalaa Naqamteerra diina tokko du’aan kaasuu danda’eera.

Gartuun jajjabee ABO ykn Abbaa Torbee fuulduratti qaamota diinaaf diina jala deemanii Sirna garboomsaa suphuuf deeman tarkaanfii waayila isaanii irratti fudhateen baratanii deebi’uu baannan carraa walfakkaataaf nii saaxilu