Investimentii Oromummaa: Guyyaa hadhaa qeerroon jimmaa fi bulchiinsi Magaalaa

Investimentii_Oromummaa: Guyyaa hadhaa qeerroon jimmaa fi bulchiinsi Magaalaa Jimmaa woltumsanii barreeffamoota sirna barreeffama mootummaa naannoo oromiyaa faallessan irratti tarkaanfii jalqabaa fudhataa oolaniiru. Keessumattii tarkaanfii qindaa’an waajirri aadaa fi turizimii magaalaa jimmaa qeerroo jimmaa wojjin wol tumsee fudhataa jiru kun kan jajjabeeffamuu qabu akka ta’e jiraattootni magaala jimmaa ibsaniiru.

Tijjaanii Shehkadir Abbaawaarrii

Barattootni mana barumsaa Sayyoo Adaamii yeroo jila abbootii gadaa jimmaa simatanitti dalaga aadaa oromoo jimmaa agarsiisan

Gibeen ce’a #Hullee


DIINQA OROMOO: MAADDII HAYYOOTAA: Dr. Gizaachoo Teessoo-Samicha lafaa, OPDO, Aktiivistoota Gufuu Qabsoofi akeeka Qabsoo Oromoo waliigalaarratti! 02/2/218