Magaalaa Holotaatti har’a Caamsa 17/2018 Balaan Abiddaa Ka’umsii isaa Yeroof hin beekamneen Waajjira Bulchiisa Magaalaa Holotaafi qabeenyaa hedduu barbadeesse. 

Magaalaa_Holotaatti har’a Caamsa 17/2018 Balaan Abiddaa Ka’umsii isaa Yeroof hin beekamneen Waajjira Bulchiisa Magaalaa Holotaafi qabeenyaa hedduu barbadeesse.
#MagaalaaHolotaa keessa Waraana Komaandii Postii waraana Agaazii guddaatu qubatee jira, yakki qabeenyaa barbadeessuu kunis achumatti rawwatama jira.
Biyyi waraanaan bulaa jirtu keessatti wabiin lubbuu namaafi Qabeengaa akka hin jirre beekamaadha!!

Ibsaa Nagaasaa

“Magaalaa holotaa yeeroo ammaa kanaa balaa ibbiddaa hin beekaamneen wajjirraa bishaan magaalittii irraattii balaa qaqqaberaa balaa kanaan qabenyii guddaan macaeraa.”
The Tigre command post the one who is responsible 100% behind Dangote and Holeta Fire tragic and then blame on OLF. Probably who knows veteran #Lencoo Leta behind this along side TPLF . Because OLF no to popular. Watc