Magaalaa Finfinnee Keessatti Amalaaf Bifa Garaagaraan Mootummaan Namoota Bobbaasee Hololaan Uummata Irratti Hojjechuu Irratti Bobbaa Taasise

Magaalaa Finfinnee Keessatti Amalaaf Bifa Garaagaraan Mootummaan Namoota Bobbaasee Hololaan Uummata Irratti Hojjechuu Irratti Bobbaa Taasise

Kun amma Finfinnee keessatti waan Habashaan godhaa jirtuu dha. Daraggoota Habashaa kunoo akkanatti gootota isaanii hedduminaan maxxansanii raabsaa jiru.
Daraggoota Habashaa ijaaramanii suuraa jagnootaa jedhuudhaan Minilik dabalatee namoota habashaa hedduu maxxansuun uummata qabanii karaa irratti barsiisa dogoggoraa laataa jiru.
Kun abadan biyya Oromiyaa keessatti ta’uu hin qabu.

Magaalaa Finfinnee Keessatti Amalaaf Bifa Garaagaraan Mootummaan Namoota Bobbaasee Hololaan Uummata Irratti Hojjechuu Irratti Bobbaa Taasise

[SQ, Adoolessa 2,2018] Magaalaa Finfinnee keessatti danballoonni mootummaa amalaaf tooftaa garaagaraa fayyadamanii uummatatti bobbaa’uun barsiisa dogoggoraa summii sobaa facaasuu irratti argamu. Haaluma kanaan Maraatuu fakkaatanii bakkoota namni heedduun argamutti afaa Oromoo, Afaan amaaraa fayyadamuun ABO xiqqeessuun naannoo Istaadiyoomiif Lidataa keessatti kan ijaan argaman, akkasuma kutaa magaalaa Finfinnee naannoo Birbirsa Gooroo (Piyaassaatti) namoonni maraatuu fakkaatanii ABO xiqqeessaa ithiyoophiyaa faarsuu irratti ammoo bobbaa irra jiru.
Bakkota addaa adaatti hojii Wayyaanoonni hojjetan bifaaf amala garaagaraan arguu kan nuu gabaase Qeerroon Bilisummaa Oromoo, bifa Suuraan gootota [Ithiyoophiyaa Jagnoochi!] Jechuun suuraa gootota Oromoo kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Garsuu Dhukii fi hedduu isaanii saanduqa irratti baachuun barsiisa dirree irratti Ithiyoophiyaa faarsuu isaanii ijaan arguu nuuf gabaase. Hololli Ithiyoophiyaa faarsuu summii ykn Vaayirasii Itjiyoophiyaa dhaloota akkamuuf akka ta’es nuuf ibsuudhaan, akeeka ABO gufachiisuuf hundee gaaffii Oromoo rukutanii uummata burjaajessuuf project dhimma itti bahamaa jiru ta’uu Qerrroo Bilisummaa Oromoo gabaasa isaa har’aan hubachiisa.
Baarsiisa digongoraa akka waan Gootichi Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu Ithiyoophiyaaf qabsaa’aa tureetti, Gootonni hedduun Ithiyoophiyaaf lafee cabaa turaniitti adeemaa jiru irraa uummanni akka hinfudhanne, gootonni Oromoo Oromiyaa aarsaa kaffalaa turuusaanii hubachuudhaan, akeeka Habashootaa hubachuun J/Taaddeen uummatasaa barnootatti bobbaasaa turuuf mooraa diinaa dhiitee bahee qabsoo hidhannoo WBO jabeessuu irratti Komaandar Lammeessaa Bantii waliin dabalatee ajajoota waraanaa hedduu faana qabsaa’aa turuusaa dhaloonni akka hubatu Qeerroon dhaameera!

Suurri kun namoota ijaaramanii sirnoota darban kanneen akka Minilik fi Hayila Sillaasee Finfinnee keessatti faarsaa jirani.

#Naqamtee_Oromia
Alaabaan ABO dhaabbataa jira.

ONN: Bojjii Coqorsaa
==========
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Godina W/lixaa Ona Bojji Coqorsaa Magaalaa Fiigaa haala kanaan Fajjii Walabummaa magaala walakkaa dhabbatani jiru!

Adoolessa 02/2018
#Naqamtee
Qeerroon Bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee alaabaa Oromoo handhuura magaalittii iddoo lamatti dhaabee jira.Alaabaan kun magaalaa jidduu marfata tokkoffaafi marfata 2ffaatti kan dhaabbate yommuu tahu faaruu alaabaa Oromoon dabaalanii akka dhaaban,achumaanis ABO biyya alaatii akka meeshaa fe’amee dhufu hinjiru ABO nu keessa jira.Karaa Dirree WBO qabna.WBOn diina hunkuraa jira jechuun dhumarratti yaadannoo Wareegamtoota Qeerroo Bilisummaa Oromoof kanfalame yaadataniiru.
#Kitil_Goosuu Oromiyaa irraa

ONN: Adoolessa 2,2018-Ayiraa
========================
Lixa Oromiyaa Magaalaa Ayiiraa Alaabaa dhabaate kuno amma