Magaalaa Dirree Dhawaa yeroo jollummaa kiyyaattin waggaa

Magaalaa Dirree Dhawaa yeroo jollummaa kiyyaattin waggaa 20’m dura mataan kiyya biyya san keeyissattin guddadhee, magaalaan tun magaaloota biyya Itiyophiyaa keeyissatti bekkamtti qabdu Finfinnees dabalatee irra bareeddu turtte, Akkasuma lafa daldalaa tan qabeenyaan heeddu dureetti turtte, Haa tahu garuu Amma waggoota heeddu kana boda bakka silaa magaalaa ol guddattee adduunyaan durgomuu qabdu akkanatti daaraa taatee jiraattooni hiyyummaaf saaxil bahanii magaalaa garaa nama balleesitu tahuun Baayyee na gaddisiisa ani. Mootummaan biyya Itiyophiyaa xiyyeefanna kenneef ol Aantummaa seeraas kabachise Dirreen dhawaa akka misoomaa fi dinaggeen bakkeetti deebitee guddattu godhuun, dargaggoota hujii dhabaaf haanna irratti bobahee Lubbuu Ummata ufi galaafatee qabeenya miskkinaa saamuu kanaafis hujii umuun Baayyee barbaachisaa dha Nageeyaa biyyitti fi Akkasuma Nageeyaa Ummata Keenyaa eguufis!

Dahabe Abdella

Dinnan Oromoo fi aleegaa alaa Caalaa kan Ummata Keenya miskkinaa fi rakkataa dorsiisaa jiru Ilmaan Oromoo dhaloota hawaasoota sanii warra silaa rooroo irraa dhoorkkuu qabu tahuutu Baayyee nama gaddisiisa. warrii Bulchinsa keeyissa jiru kan dhiimmi kun laallatu Ummata Keenya rakkiinni irra gehaa jiru furmaata nii laattanii jadheen abdii qaba.