Magaalaa cirootti poolisiin humna addaa ummatta nagaa daandii gubbaatti reeba jiru.

Magaalaa cirootti poolisiin humna addaa ummatta nagaa daandii gubbaatti reeba jiru.

Via: Gudisa Jawar

Naqamte: Dhaamsa Ariifachiisaa
Qeerroof fi Warren sabbontonni oromoo of
eeggannoo taasisaa. Jarri maraatun sun
maraachaa jirtiti. Moobayila kessan keessa suura
jiru haqa ykn iddoo security ta’e kaawwadha.
# SIM_CARD keessan irras bilbila jaallewwan
qabdanii manatti hambisaa. Fbs logout hidhaati
deema. Adaraa bakka bunaaf puuliis bayyatanii in
taa’inaa. nyaaphi mormishee hudhameera. nyaaphi
du’uuf deemummoo namaafis in ilu. Nun
injifannoon ni xumurra hundasaayyu
Waaqni Abbaa oromoo nu moosisa
#WBOn lolaaf qophiidha
Waaqni inni haqa keenya beekummoo mirgaan nu
galcha.
Siraj Sabaaf