Magaala Asosaa Keessatti Walgahiin Gaggeeffamaa Jira

Magaala Asosaa Keessatti Walgahiin Gaggeeffamaa Jira

Naannoleen Itoophiyaa gama Lixaa Afur dhimma nagaa fi misoomaa isaaniirratti Asoosaatti mari’achaa jiru .Waajjirri Qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz akka jedhetti “waliigalteen nagaa fi misoomaa naannolee lamaan jidduutti ni mallattaa’a.

Waltajjii kanarratti waraqaawwan qorannoo hariiroo uummata naannolee kanneeniirratti fuuleffatan dhiyaataniirus jedhameera.

Naakoor Malkaa gabaasa qaba