Maatu Itti Aana!? Naftanyaa fii Gaalla Nafxaanyaan qabsoo

Above Single Post

Maatu Itti Aana!? Naftanyaa fii Gaalla Nafxaanyaan qabsoo Oromoo irratti bara dheeraaf, booddee tana ammoo, akka malee shira xaxaa turte, wal akkaawuu isaanii agarree jira!

Amma hoo, maaltu itti aanaa dha? Gaallanafxanyaa ODP tun akkuma baroota dabree kana kijiba herrega hin qabne kanaan ummata oromoo fi kan biraatiis joonjeessite kana itti fufti moo, sirritti waan dalagamuu qabu hojjaadha!

– Keesstuu ABO wajjin gadi teessee, ololaa fi waraana WBO irratti mercenarii EPRDF bobbaasuu dhiiftee, haalduree tookkon maletti naga buuftiidha!

– Dangaa naannootaa (states) sirreessuu, keessattuu kan Oromoo fii magaalootaa isaa kan akka Shagar dabalatee! Federaalismiin naannoota (states) malee jiraachuu hin dendeyu; Naannootattan (states) daangaa mallee jiraachuu hin dendeyamu!!!

– Hanga daangaan hin sirrownetti Nafxanyaan Habashaa fi Gallanafxanyaa Soomaalee lafa Oromoo Oromiyaa saamuuf duubatti hin deebianii beekaa!!!!

– kijiba Maddarii fi Fiqir jaalalaa kana gaditaaee hojii hojjetamuu qabu hojjechuu. Hojiin Abiyyi fincaan nafxanyaa haruu osoo hin taane biyyaa rakkoo nagayaa fii diinagdee keessa jirtu karaa isin keessaa bahuu itti dendeesuu marihachuu fii mariisuu dha!

– ODPn missoma xibaati halkanii guyyaa. Hatahuu malee, waanuma misoomaatuu mataa keessaa qabdiihiidha! Biyya eletirikii ykn korantii malee misoomtu jirtii? EPRDF bara 28 osoo bishaan gahaa, qilleesa gahaa fi aduu gahaa qabuu (hydroelectric power, wind power and solar power) kan kanaahuu oomishee waliin gahuu dadhabeedha, Amma hoo Abiyyi maal godhaadha!! Kanaaf karoora qabaa laata?

– Toophiyaa jiraachuu fi jiraachuu dhaba ishiii kan murteessuu ummata tahuu beekuu. Qawween waraana bookistoota Nafxanyaa fii Gaallanafxanyaan akka jiraachisuu hin dendeenye dura hubachuun barbaachisaa dha! Abiyyi hanjabaa isaa afuufeef wanni tahaa hin jirtu! Mangistuunii akkanumatti dhaadachaa ture. Waa hundaa kan murteessu ummataa dha! Silaa hanjabaan Nafxanyoota waa murteessitu taate Eritryaan hin bilisootu!

Oromootu hoggaa dubbii fakkeenyaan ibsu, ” Hatee bareeddi jennaan, as deemaa jirtii eegii,” jedheen jedhan! Mee gaa, ammaas waan Gaallanafxaan tun godhuu jiraatu haaeegnuu dha!!

* ኢትዮጵያ ምድሩ የኩሽ ነው።
* ሁላችንም የኩሽ ልጆች ነን።
* ጉራጌው, ትግሬው, ሶማሌው,ኦሮሞው, አማራው ወንድማማች ነው።
ክቡር ሎሬት ፀጋዬ ገብረመድህን 🙏

Below Single Post