Maatiin Abiyot maal jetti !

Maatiin Abiyot maal jetti !Afaan amaaraa hin dubbatinaa, afaan qomcee faana tokko laga cehuu hin dandeenye

Wagga 40 umrin kiyya kana keessaa wagga 48 jimmaan jiraadhe lol hahahahahah

BADI ASI BIYYAAA ABBAA KE SEETE JIMMAA LAAFA OROMIYATII BAR KULLOO wahi 48tin kee sin ha baduu nafxanya

#kulloomustleavejimma
#qerroojimma
#AbiyMustGo
#Justiceforhachaluhundessaa
#FREEJAWARMOHAMED
#FreeBakeleGerba
#hamzaborana
#freeshamsudintaha
#FreeOromoPrisoners

Via: Kunee Qashti Qashtii


የተሸጠ እቃ አይመለስም
#አብይ የህዳሴ ግድብን ጆሮ ግንዱን ብሎ ካበቃ በኃላ ሰበባ ሰበብ እየፈለገ ያምታታል።

Hidhaan Haaroomsaa laga #Abbayaa erga Baankii Maallaqaa Addunyaa fi Masriitti erga gurguramee bubbuleera jechaa ture dheengadda #GeetaachooRaddaa. Akkuma inni jedheetti Hidhichi kun kan har’a bishaan guutuu eegala jedhamee eegamaa ture rakkoo walii galtee dhabuu biyyoota sadan Sudaan,Egypt fi Ethiopia irraa kan ka’e dhimmi isaa gara #HogganaGamtaaAfriikaatti akka darbu odeeffamaa jira.

Kun hundi ajandaa uumanii saba Ethiopia fi keessumaa Saba Oromoo burjaajessuuf malee dhimmi Abbayaa waan dhume fakkaata.Oromoon hidhaa laga Abbayaa kana ilaalchisee ajandaa godhachuu hin qabu.Fedhiin Mootummaa ajandaa uumuudha. Fedhu lagni kun funyaaniin haa galagalu.Silas Hidha Siyaasaaf tolfame malee misoomaaf kan tolfame miti. Dhimmi harkaa nu qabu Gidiraa fi roorroo saba keenyaadha.isa iratti haa xiyyeeffannu.

Dave Abdiwaaq


Oduu Gaddaa

J/ Abdii Kaliif Rashid Oromiyaa bahaa Ona Malkaa Bal ‘ oo Magaalaa Harawaacaatti dhalatee guddatee. Bara 1992 kaasee sadarkaa garaagaraatti dirqama olaanaa fudhatee hojjetaa ture . Biyya Afrikaa Kibbaattii Jaarmaya ABO keessatti DT Konyaa Nadhii Gammadaati ture.Jaal Abdii Kaliif nama Hawaasa Oromoo waliin jiraatuu fi Miseensoota dhaabaa birati kabajaa fi Jaalala qabuudha.balaa tasaan lubbuun isaa dabartee jirti kun gadda ummata Oromoo hundaati maatii isaaf jajjabina hawwina.

Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa.

Raajii G. Gudeta


KAAYOOFI KAROORRI OROMOO CABSUU, ABIYIIF LAMMAAN HOOGANAMU AKKUMA ITTI FUUFETTI JIRA
Abba qabeenyaaf mangudo biyya kan ta’an obbo BAATII WOTIYE humna tikaatiin mana isaatii butame

Mohammed Wado

Global Peaceful #OromoProtests
@WA State Capital Olympia
Ustaz Fuad
July 10th 2020 garan nu gubate wallahi

Kunee Qashti Qashtii


#Guyyoo_waariyoo BBC AFAAN OROMOO irratti dubbii jirtu dubbate, wantii waayee shaneen na ajjeesuuf jedhu goonkumaa haacaaluun dubbachuu mitii yaaduma akkasiitti hin haasoofne jedha. Guddaa galatoomi. Dhugaan yoomillee hin dhokattu.
Gara biraatiin qabsoon dhiheenya kana biyyaaf biyyoota alaatii godhamaa jiru moottuummaa rifachiisee jira. Hidhamtoota yakka malee hidhaman kanaan booda maatii waliiniis akka fedhan wal qunnamuu danda’an jechuun manni murtii mirga isaan qaban hanga gaafa beellama itti aanuutti kenneefii jira.
Jabaadhaa haala kanaan itti fufnaan hidhamtoota keenyaaf biyya keenyas bilisa ni baasna.
#injifannoon_kan_uummata_oromooti


Yooyyaa!
Sagantaan keenya eegaleera! Dhiyaadhaa!

BBC News Afaan Oromoo