Maaliif yeroo garaa garaatti akka Jaal Marroon Wareegameetti PP/Nafxanyootaan dubbatamaa?

Maaliif yeroo garaa garaatti akka Jaal Marroon Wareegameetti PP/Nafxanyootaan dubbatamaa?
 
#Share Walif Goodha Oromoo Jaal marroon hin dun,e Nii jira hubadha osoo silla wareegameehu Gaafa saba Kiyyaa in Qabsawa jedhe mana bahuu Ajjessee Du,ufi ture garuu Amma Naggaya qaba hin Du,ne Garuu Ajjeefne, ajjeesan, ajjeesaniiru, ajjeesisaniiru, ajjeeseera, ajjeefameera, ajjeefamuufi, rukunne, rukutameera, rukuteera, du’e, dhabamsiifame, awwaalle, awwaalchifne, awwaalchifneerra….
Oduu OBN isa akka garafaa bishaan hinfuune dhaga’uunuu nu ‘salachaa’aa’ jira.
Namuma tokko waggaa 3 gidduutti yeroo 9 ol miidiyaadhaan ajjeesan.

Oromia Qeerroo Media
Adammisoma

Maaliif yeroo garaa garaatti akka Jaal Marroon Wareegameetti PP/Nafxanyootaan dubbatamaa?

Gidduu kana magaalaa Dambii Doolloo keessaatti akka Jaal Marroon dhibee Onneetiin yaalaa dhabee lubbuun darbeetti uummata burjaajessaa turaan. Odeessaa kana torbee darbee keessaa Dambii Doolloo irraa uummaata keessaa na gaaffatanii turaan. Network Dambii Doolloo irraa badee waan jiruuf, akka yaalaa dhabee dhibee Onneetiin Jaal Marroon lubbuun darbeetti uummata hedduu oduu dhaan gurraa buusaanii, uummataa yaadaan cabsuu yaalaa turaan.
 
Ni yaadattuu yoo ta’ee, ji’oota dheeraan dura ammoo Jaal Marroon wareegameera jechuun suuraa ta’ee miidiyaa gubbaa facaasaa turaan. Boodaas guyyoota garaa garaa takka qabamee, takka rukkutamee, takka wareegamee jechuun uummata burjaajessuu yaalaa turraan. Odeessii guyyaa har’aa miidiyaa raasaa jiruus qaamuuma dubbii kanaati.
 
Xiyyeeffannaan ijoon ajaandaa kanaa, akka Jaal Marroon miidiyaalee garaa garaa irratti dubbatuu gochuun midiyaalee irraa jireessaan bilbila gara sanaatti ergamaan hordoofuu danda’aanii irratti akka dubbatee, booda saraaraa bilbila isaa hordoofuun GPS dhaan yaalii marsaa lammaffaa gochuuf kan akeekamee dha.
 
Sagantaa VOA-Afaan Amaaraa irratti gaaffii fi deebii Jaal Marroo waliin godhamee, boodaa taatee ta’ee namootni itti dhiyeenyaan beektaan ni yaadattu. Wareegamni hagaamii kaffalamuun, operationiin diinaa suun akka fashalaa’ee, miseensonni itti dhiyeenyaan beektaan ni yaadattu.
Haqa tokko hubachuu kan qabdaan, hoggaantoota WBO mitii, miseensi WBO’n gameessaa hin taanee iyyuu ajandaa diinaa duukkaa waan raaffamaan hin qaban. Yeroo fi haalaa, darbees eessaattii dubbachuu akka qabaan gaarii godhaanii ni beeku.
 
Ijaarsii mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoos, caasaalee bifa garaa garaan mooraa firaa fi diinaa keessaatti ijaaramanii fi of-ijaaraanii jiraaniin wal dubbiisaa kan deemuu waan ta’eef, ajjandaan diinaa miseensa Waraanaa Bilisummaa Oromoo fis ta’ee Qeerroo Bilisummaa Oromoof dhoksaa hedduu hin qabu.
Eden Dambii dhaan,
12.28.2020

“How many times death come to me and we have take punch each other together”?
If n is the number of death comes to him,
n+1 is the number he punch and pass each death comes to him

ODUU Belbeltuu Waa’ee Jaal Marroo fi Waraana Ethiopia Sudan

Jaal Marroon Maal Taanan Iyyaa jiru?

Kaadronni Bilxiginnaa Jaal Maarron Ajjeefameera Jetti. Garuu Ragaa Tokkollee Hin Dhiyeesine.

ሚንስትሩ ፍ/ቤት እንዲቀርቡ ታዘዙ፣ ጠቅላይ ሚንስትሩ የሚያስተዳድሩት ዞን፣ የኤርትራ ወታደሮች በኢትዮጵያ ዩኒፎርም?፣ ያለመከሰስ መብታቸው ይነሳል| EF