Maal Ertiraa hiyyeettiin hiyyeetti gadi Amaaraa caalaa Itoophiyaa ana jechaa jirti. Hariiroo kana akka salphaatti hin ilaalinaa.

Maal Ertiraa hiyyeettiin hiyyeetti gadi Amaaraa caalaa Itoophiyaa ana jechaa jirti. Hariiroo kana akka salphaatti hin ilaalinaa.

አሜሪካ ” የኤርትራ ሠራዊት ከትግራይ ይውጣ”
ኤርትራውያን “Ethiopian live matters” በማለት አሜሪካን በመቃወም ሰልፍ ወጡ
Maal Ertiraa hiyyeettiin hiyyeetti gadi Amaaraa caalaa Itoophiyaa ana jechaa jirti. Hariiroo kana akka salphaatti hin ilaalinaa.
‘የኤርትራዉያን ውለታ በዛብን’
 
የኢሱ ፎቶም ተይዞ ነበር። ለምን ግን ያብቹ ቀረ??? የአማራ ነገር¿