LTV WORLD: SEFEW MEHEDAR : የሚዲያ አፈና ተጀምሯል – ክፍል 1-2

LTV WORLD: SEFEW MEHEDAR : የሚዲያ አፈና ተጀምሯል – ክፍል 1- 2


LTV WORLD: SEFEWMEHEDAR : ከተጠለፉት ተማሪዎች ይልቅ የተቀጠፈ አበባ የሚያሳስባቸው ናቸው – ክፍል 1

Gaaddisa jawar hasawu kun abiy hogganama

Gaaddisni isin jattan kun silaa isiniin hoganamee mootummaan aangora jiru isin keessa ala tahuu qaba ture isin murkatoota waan taataniif

Dhidhimsaa Diinaa