LTV WORLD: SEFEW MEHEDAR : ሰማዕት ለመሆን ዝግጁ ነን – የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሜቴ ፀሃፊ

Above Single Post

LTV WORLD: SEFEW MEHEDAR : ሰማዕት ለመሆን ዝግጁ ነን – የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሜቴ ፀሃፊ


LTV WORLD: SEFEW MEHEDAR : ሰማዕት ለመሆን ዝግጁ ነን – የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሜቴ ፀሃፊLTV WORLD: SEFEW MEHEDAR : ከኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክህነት መስራቾች ዋና ፀሐፊ ጋር የተደረገ ውይይት

Below Single Post