Loltootni Eertiraa sirna bulchinsa Isayyaas Afeworqii jibbuun bahan daangaa Sudaanii fi Eertiraa gammoojii kasalaa keessatti loltoota leenjifachaa jiraachuun dhagahame.

Biltootessa 2/2021
Loltootni Eertiraa sirna bulchinsa Isayyaas Afeworqii jibbuun bahan daangaa Sudaanii fi Eertiraa gammoojii kasalaa keessatti loltoota leenjifachaa jiraachuun dhagahame.
 
Eertiraa keessatti abbaa irrummaaf xumura gochuuf qaama kamuu waliin akka hiriiran beeksisuun TPLF waliin hariiroo cimaa qabaachaa dhufaniiru.
Garboomsaatti muddi!