Loltoota Bilxiginnaa 61 Abiyyi Ahmed gonfoo guddinaa kenneef keessaa:

Loltoota Bilxiginnaa 61 Abiyyi Ahmed gonfoo guddinaa kenneef keessaa:
Amhara ——> 20
Oromoo——> 19
Tigiree——> 14
Saboota biroo—> 12
Dubbichi , “kan fuulduratti argitan kun “ አረፋ” dha ; hojiitti kan jiru nu warra Amaaraati “ jedhame sun dhugaa ta’uu agarsiisa. Warri Bilxiginnaa yommuu Oromoo mooksuu barbaaddu “akka baay’ina keessaniin …” jettee nutti xibaarti. Kijiba Bilqixinnaa agarsiisuufan jedhe malee Loltuun Impaayera Itoophiyaa Oromoo haa ta’u Amaara ykn Tigiree hunduu mirga Oromoo cabsuuf bobbaate. Hunduu WBO tti duuluuf muudamte. Hundishee tokkuma

Faajjii Dhugaa

Ilaali Waan jettu Jarri” Amantee Kiristaanummaa Hordofuuf Dirqama Huccuu Aadaa Habashaa Uffatuu Sigaafata Jechuu!!


OMN: Eebba Mana Lubummaa Oromiyaa damee Walmaraa. (Jan 19, 2020)