Loltoonni Wayyaanee fi poolisoonni Liyyuu Hayil waliin ta’uudhaan..

Loltoonni Wayyaanee fi poolisoonni Liyyuu Hayil waliin ta’uudhaan lola hamaa jiraattota godina Harargee bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee irratti geggeessaa jiraachuun himame.

OMN: Mata Duree Oduu Amajjii 19, 2017


Loltoonni Wayyaanee fi poolisoonni Liyyuu Hayil waliin ta’uudhaan lola hamaa jiraattota godina Harargee bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee irratti geggeessaa jiraachuun himame.
Lubbuun namoota darbuu jiraattonni OMN tti himan. Manniin hedduun jiraattota jalaa ibiddaan barbadaayee jira. Araddaaleen shan tohannaa loltoota kanaa jala ooluu jiraattonni dubbatan.
========================

Haaluma wal fakkaatuun aanota hedduu godinaalee Gujii, Baalee fi Boorana keessattis rakkoon kun itti fufee jira.Aanaalee gammoojjiin haguugaman kana keessatti hoongee uumameen jiraattonni hedduun beelaaf saaxilamanii jiru. Jiraattota gargaarsaan dagataman kana mootummaan Wayyaanee duula irratti geggeessaa jira.

Namoonni hedduun aanota kanniin keessatti poolisoota Liyyuu Hayiliin ajjeefamaniiru. Qabeenyi baayyeenis jiraattota jalaa saamamee jira.

Araddaaleen hedduun weerartoota kanaan yoo weeraramu gootummaa jiraattotaan harkaa deebifamuun himamee jira.

==========================

Daraggoonni Oromoo ammas humnoota tikaa Wayyaaneetiin magaalaa Dirre Dhawaa keessa adamsamanii hidhama jiraachuun himame.

Jiraattonni akka jedhanitti guyyaa dheengaddas maatii tokkorraa namoonni sadii qabamanii achi buuteen isaanii wallaalamee jira.

Namoonni kanaan dura hidhamanii bahanis, ammas hidhamiinsaaf barbaadamaa akka jiran ibsameera.

========================

Ayyaanaa Cuphaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa Laaftoo keessatti geggeeffamerratti dargaggoonni mormii fi diiddaa isaanii agarsiisan.

Humnoonni waraana Wayyaanee konkolaataa sadiin bakka hin beekkamnetti dargaggoota kanneen miliqsuu isaanii namni ayyaanaarratti qooda fudhatan OMNtti himan.
Kutaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraattis diddaan kun ciminnaan kan itti fufe yoo ta’u, hidhaa fi reebichis jabaatee jira.
========================
Godina Haragee lixaa magaalaa Baddeessaa fi naannawa sanitti hidhaa fi saamichi haalaan jabaatee jira.
Humnoonni waraanaa Wayyaanee gochaa kanarratti bobba’uun jiraattoarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni OMN tti himan.

Egaan daawwattoota keennaa oduun gaggabaaboon sa’aatii kanaaf qabnu kanumaa, nu daawwachuu keessaniif galatoomaa jechaa, oduu idileetiin haga walitti deebinutti gama kiyyaan turtii gaarii.