Lolli Moyyaalee Guyyaa tokkoof kaleesaa dhaabbatee Oole ammaan kana jalqabe Dhukaasi deemaa jira amma

Lolli Moyyaalee Guyyaa tokkoof kaleesaa dhaabbatee Oole ammaan kana jalqabe Dhukaasi deemaa jira amma


Tigiroonni mootummaa kana karaa fedheenuu tahu gara galchuuf tumsitoota isaanii waammachuun dhoksaa dhiisanii ifatti maryachaa jiru. Wanni kaleessa Maqaleetti jalqabame sanuma. Keenyas Oromoon akkamitti akka humna tahee biyya kana hogganu irratti Finfinneetti maryataa oole. Garaagarummaan jiru garuu waan tokko. Warri Maqalee harka badii kan Afaan Oromoo dubbatu kumootaan nu keessaa qabu. Nuti garuu harka jara keessatti waa nuuf hojjetu kan afaan jaraa dubbatu nama tokkollee hin qabnu. Kanaaf ammoo ragaan rogeeyyii Tigraayi. Waan nuti keessa keenyatti itti jirru (keessumattuu kulkula gama Lixaa) sirriitti duukaa bu’anii beenziina itti facaasaa jiru. Oromoon guddatee ka’ee xinnatee salphachuu Waaqni isa haa baraaru!

Via :Yaya Beshir

ስፈልጋት የነበረች ቪድዬ አገኝሆት 😂
ደግሞ ለመለስ ነግሪዋለሁ ይላል
በስባት አመቴ ኢህአዲግ አላውቅም ነበር ይላል እንዴ ኢህአዲግ ስንት አመቱ ነው
ፈረንሳይዋ ሴት አፍቅራኝ አለቀስኩ ትወስደኛለች ብዬ 😂
አብይ በቤተመንግስት ውሽቱ የቆለለው መስንጀር ውስጥ ያለ ነበር የመስለው

This is what Habeshas say about Dr. Abiy!!

My experience with some Habeshas is that they lack awareness of what offends and what does not offend others. They say things without thinking about others’ feelings. Gossiping about others .


I’m confused what Dr. Abiy is trying to say about Wallega people! he is playing politics, is he wants to govern only from finfinnee?

Is he tying to jock or be the 21st century of Minilic???


Weellisaa Garrii tokko torbaan lamaa Duraa Garrii malee Garrii malee jedhee sirbee

ardha ammo Galgaloo Giiroo ilmii Boorana Onnee malee Onnee Malee hin lolu kormii jedhee Deebii gahaa laatifi jira .

kan Onnee lolufi kan gosa Abdate sirbuu amm arguf jirtii Garrii

garrii gosa firri lamaa taate sirbiite. Booranii ammo onnee dabalate Mooyyaalee tan eeny akka taate beeke Onnee malee jedhee sirbee

garrii arguuf jirtii dubbii Mooyaalee tan yaroo xiqqoo booda Kaanbii Kaakuma fi Marsaabetit yoo ofi argiin tuu jedha