Lolli : YakkaWaraanaa Wax 8/2018 yakki Waraanaa Uummata Oromoo Irratti rawwatama jiru ittuma fufee jira. Qe’ee teenyarratti ajjeefamuun kun yoom dhaabbataa??

Lolli: YakkaWaraanaa Wax 8/2018 yakki Waraanaa Uummata Oromoo Irratti rawwatama jiru ittuma fufee jira. Qe’ee teenyarratti ajjeefamuun kun yoom dhaabbataa???

Godina Harargee Aanaa Cinaksan araddaa Qobbo Biiqqaa ganda #Dabdhigajedhamutti weearara waraanni goolisituun Liyyu Polisii Abdii Illee waraana wayyaaneen deeggaramtu ganamarra sa’a 1:00 irra jalqabuun lolli haga amma adeemsifamati jira. Gama keenyaan Mahammed Ahmed Umar namni jadhamu woreegameera .kanneen madeeffamaan hanga ammatti 3 dhaqabaniiru . Gama isaanitin lakkoofsan beeku baannus #ambulansiin akka deddeebi’a jara isaani guura jirtu mirkaneeffanne jirra. Lolli yero amma kana hammaate itti fufe jira.


#ODUU_GADDAA!!!!
Qeerroo Magarsa
Abdulmatiin jedhama. Dhalata G/H/LIXAA Aanna
Habrotii, Guyya har’aa Du’aan Addunya kana irraa
Boqote jiraa. Lubbun issaa tan janataa haa taatu.”
Qeerroo Galamsoo irraa