“Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa: araddaa Sarkamaatti hidhattonnii naannoo addaa Soomaalee Liyyuu Poolisiiin weerara bantee

“Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa: araddaa Sarkamaatti hidhattonnii naannoo addaa Soomaalee Liyyuu Poolisiiin weerara bantee hanga ammatti namni sadii dhawamee
Hoospitaalaa Calanqooti yaalama jira ”

Shamshadin Taha