Liyyuu hayiliin naannoo Amaaraa daangaalee Oromiyaa karaa hedduutiin lola weeraraa bantee jirti.

Liyyuu hayiliin naannoo Amaaraa daangaalee Oromiyaa karaa hedduutiin lola weeraraa bantee jirti.

Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee bakka Gaara Mataa Dhibbaa jedhamuun guyyaa har’aa lola ummatarratti bantee jirti.
Oromoon dammaqee ka’uun sirna maafiyaa pp kaayyoo nafxanyummaa galmaan gahuuf dhama’u kana yoo ofirraa hin jigsine eenyummaa fi daangaa biyya isaa hedduu dhabuuf deema.