Adoolessaa 22/2017 Godina Lixa Shaggaar Aanaa Aada’aa Bargaa

Adoolessaa 22/2017 Galgala Β Godina Lixa Shaggaar Aanaa Aada’aa Bargaa Magaalaa Moogoritti Gootichi Humni Addaa Ittisa Uummataa maqaa Qeerransa Moogor Jedhamuun beekamuu Tarkaanfii haleellaa sa’aatii 2:30 irratti Boombiifi Kilaashiidhaan humna waraana qubattuu wayyaanee irratti fudhachuun Magaalaa Mogor dirree waraanaa fakkeessan .Tarkaanfiin kun humna waraana Wayyaaneefi waajjiraalee Wayyaanee magaalaa Mogoor keessa jiruurratti xiyyaafatamuun kan fudhatamee ta’uun mirkaanaa’eera, yeroo ammaa dhukaasa guddaatu dhagaahama jira. Gabaasaa guutuun walitti deebina.
Injifannoon Uummata Oromoof

ViaΒ Adem Misoma


Yaa Birraa Meetoo


Kun konkolaata gabateen isaa dhoqqee dibame. Maaliif akka ta’e beektu?
Eehee, gareen OPDO kunoo Oromiyaa keessatti baatee galuu dadhabaa jirti. Amma gabatee konkolaataa kana dhaqqee dibde, gabateen lakk 4 kan mootummaa akak hin beekaneef. Kana gochuun tarkaanfii Qeerroo jalaa dhokachuuf yaalaa jiru.
Garuu, gdiinni ija ummataa jalaa dhokachuu hin danda’u. Kan kan saaxile Qeerroo Giincii ti.