Lies never build a house rather destroy homes!

Lies never build a house rather destroy homes!
By Habte Gutama

“The firsthand information I have from Western Oromiya about the OLA’s ( Oromo Libration Army) operations and discipline is in sharp contrast to what the deputy commander of the Ethiopian defense force ( General Jula ) addressed the Ethiopian parliament. It is disgusting and disappointing at the same time when fabricated stories flow from the upper echelons of the administration to the society. We know that the OPDO and those after ‘retirement politics’ are releasing all the arrows to weaken and if possible remove the OLF from the political arena but it is shameful when lies flow down from the ‘big offices’ just to score cheap political shots.
Very recently, the OLF fighters ambushed the government troops at a place called Aallee Huhaa near the town of Billa located about 50 KM from Gimbie. Two military convoys were destroyed and the military officers riding the convoys were killed and wounded. The interesting part of the story is that the OLF fighters gave first aid to the wounded government military officers before they left the area. Military discipline to the highest standard!
I am not a supporter of OLF but happily share the information from the source.
…Lies never build a house rather destroy homes….


Qeerroon kunoo akkanaan suuraa wareegamtootaa fuuldura dhaabbatee kaayyoo isaan wareegamaniif Irbuu seena malee sobaa fi Qr’n hin jijjiiramu.Dr. Henok Gabisa dhaggeeffadhaadhugaa jirtu. Galatoomi beekaa keenyaa.


Dawwaa utuuma hadhaa’uu liqimsu mitii 😂

Ijoolleen OPDO Utuu video kana hin dhageeffatin dura bishaan qopeefadhaa waan ittiin gadi dabarsitan

opdo eenyuutu uume? ragaan kanarraa hin barbaachisu ,
Rabbi obsa isiniif haa kennu 😉
Tolii Wallaggaa Nekemte fi Biqiltuu Caalaa dhukkeen isinirraa kaase mitii 😊


“EHADIG kaleessaa labsii yeroo muddamaa labsa, Yaadig kaleessaa nama hidha, yaadig kaleessaa nama ajjeesa, Yaadig har’aa garuu kana gochaa waan hinjirreef Yaadig yaadiguma kaleessaati jechuun hinta’u!” Jedhan. Obbo Leencoo Lataa. OBN irratti

Soba odii kana keessaa qabamu yoo ilaalle martisaa sobadha. Labsii muddamaa labsamee jira soba tokko. Mootummaan nama ajjeesaa jira soba lama, Mootummaan nama hidhaa jira soba sadii.

Daqiiqaatti soba sadii sobuun nama ajaa’iba


Abiyyi Erga akkas dubbattee ammallee mootummaa duraan uummata keenya dararaa turetu ammas qabee hidhaa jira jechuudhaaree? kan isin dadhabdan warra sin guddifate tigiree fi soddaa keessan malee oromoof ammallee sanuma isa kaleessaa caalaa oromoo miidhaa jirtu maa wal sobuun barbaachise egaa? fakkeessituun kun😏


“Shirri ABO 💓💚💓 irratti aggaammate shira uummata Oromoo balleessuuf deemu waan ta’eef cimsinee balaaleffanna!” jechuun barattootni Yuunibarsiitii Jimmaa hiriira bahan!


Qeerroon kunoo akkanaan suuraa wareegamtootaa fuuldura dhaabbatee kaayyoo isaan wareegamaniif Irbuu seena malee sobaa fi Qr’n hin jijjiiramu.


Artisti Galaana Gaaromsaa (GG) .
Wallee Haarawaa ergaa ajaa’iba qabu kana caqasaa!!
Bara 2019.


#Haasaa_jaal_Marroo Keessaa muraasni.

1, Nuti bilisummaa nuti barbaadnu.
Bilisummaa akka sudaan kibbaa ,miti. bilisummaa akka sooriyaa miti.
Bilisummaa akka Affagaanistaan miti.
Bilisummaa akka Iraaq miti.
Bilisummaa hirkataa utuu hin taane
Bilisummaa of danda’aa dhaloota aara galfachiisu argachuuf dhamaana….
#Waraanni keenya waraana kaayyooti malee..
Waraana miindaa miti.
Waraanni kaayyoo dadhabbii fi beela himachuuf yeroo hin qabu…
#Rasaasni waraana kaayyoo lafatti hin badu.
#Oromoon gaafa lolaa guyyaa tokkollee mo’amee hin beeku.
#yeroo jaarsummaa garuu Liji #Iyyaasuu irraa eegalee hanga har’aatti itti milkaa’ee hin beeku.
#Galaan waraana kaayyoo nyaatamee hin dhumu …
#Kaayyoon keenya deemne barcuma qabannaaf utuu hin taane daangaa oromiyaa abbumti fedhe muree irra taa’u fi qircatu kabachiifnee aara galfii dhalootaa ta’uudha.
Oromiyaa biyyaa taate arguun galma qabsoo keenyaati. Jedha


Daddiishaa fi Perezidanti mammee mammeen yeroo jilaa isaani walin masaraa abbaa jifaar dawwaatan !!

Good new ale!!