Lidatuu Ayyaaleew maaltu Mudate Iccitiin jiru maali

Lidatuu Ayyaaleew maaltu Mudate❓ Iccitiin jiru maali❓

Lidatuu Ayyaaloo hirmaannaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti nama beekamudha. Yeroo darbes magaalaa Bishooftuutti qabamee hidhamuun waraqaa mootummaa Cehumsaa qopheessiteetta; shugguxxii seeraan alaas qabda jedhamuun himatamee wabiidhaan lakkifame. Obbo Lidatuun dhukkuba onneen nama baayyee rakkachaa ture yoo tahu, yaalaaf gara Amerikaa osoo deemaa jiruu humna tikaa PPn qabamee deebifame. Sana booda sagaleen isaa dhokatee “siyaasa keessaa of baasuu ibse.” Qeerroo Intelligence Group itti dhiyeenyaan dhimmicha qorate.
Lidatuun buufata xiyyaaraa keessaa erga deebifamee booda Abiy Ahmed, #Crime minister bira erga geeffamee booda “gaafan si waamu dhufta!” jedhamee gara manaatti deebifame. Gaafa Guraandhala 27/2013 immoo hatattamaan masaraatti akka barbaadamu itti himamee deeme. Gaafa deemu namni inni fuulaan beeku tokkoyyuu keessa hin jiru. Hunduu hooggantootaa fi tika Eertiraa turan. Jeneraalota Eertiraa hooggana tikaa Abrahaa Kaasaan durfaman turan. Erga teessisanii filannoo lama dhiyeessaniif. “Siyaasa waan jedhamu keessaa of baastamoo Asmaaraatti si baasnee si hiina❓” kan jedhu dha. Innis dhukkuba onnee qabu himee haaluma jirus ilaalee “siyaasa keessaa of baasuu!” jedhee deebiseef. Ergasii public hanga godhutti hordoffii guddaatu irra ture. Biyya baandaan baandaa nama jedhu keessatti dirqamee “siyaasa keessaa sababa fayyaakoof jecha of baaseera!” jedhee ibsuuf dirqame. Dhugaan jiru kana.
Qeerroo Intelligence Group
 

ጥያቄ ለገዳዩ አብይ አህመድ አምላክዎች፦

ይህን የትግራይን ሰላማዊ ወጣቶች ጭፍጨፋ እንዴት አድርጋችሁ መካድ ትችላላችሁ?

የጨፍጫፊዎች ማንነት ከእኔ ትውልድ መንደራቸው እስከ የውትድርና ታሪካቸው ድረስ የሚታወቁ ናቸው።

“ከመከላከያ ጎን ነኝ” በማለት ከአብይ አህመድ ጋር ጄኖሳይድ ያወጃችሁ ቆሻሾች አሁን ምን ይውጣችሁ?

እንግዲህ አብይ አህመድ ከሆነ ከዚህ በኋላ ራሱንም ማዳን አይችልም

Haha yaaboo koflaan dhumne!


Leencoo Lataa wa’ee uniform WBO fi WBO maal yaada?
 
Namni Waraana uummataa ofii erga dhaabee booda, abdii kutatee baqatee waggaa 28 guutuu waraancha diiguuf socho’aa ture ammas Uniform akkamiin uffatu jechuun… More booha.
Nam tokko akkamiin dhala isaatti inaafuun Waraana uummataatti akkamiin diina ta’e?
Ani Leencoo Lataa waan kana irratti argeen nama akkamii akka ta’e guutummaatti bare.
Nama galgali isaa salphate issin hin godhiin!

Via: Tulluu Hiyyeessaa