Lemmaa Megersa “the facilitator” talks empty talk to the people of ..

While Lemmaa Megersa “the facilitator” talks empty talk to the people of Oromiyaa; the TPLF supporters  are settling in Oromiyaa !!

OromoStruggle– kun kondiniyeemii hojatoota naannoo Oromiyaaf kennamee turee jedhamaa malee ilmaan tigreef kan kennameedha. kondiniyeemii labuuttii argamuudhaa.

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal

Lemmaa Megersa

1 Comment

  1. Ilmann oromoo bilchina siyaasaa hinqabne nama fira oromoo fakkaatee haasa’u dhugaa se’uun battalatti amanu. Sabboontonno baay’een haasaan Lammaa Magarsaa dhugaa ittifakkaatee mirgi oromoo karaa OPDO akka deeb’u eeggachaa jiru. Jarri kun waan beekuu qaban Lammaa Magarsaa dantaa/interest/ gita bittaa sana tiksuuf jarumaan ka muudame malee oromoon nama na bulchi jedhee isa kaawwate mini. Kanaaf bofa irraa aannan hin’eegiinaa. Qabsoo hinqabaneessiinaa.

Comments are closed.