Waloo Lataa Qanna’ii Kuusaa OBN keessaa

Waloo Lataa Qanna’ii Kuusaa OBN keessaa

Aristin #Nuhoo_Gobanna maal keessaa
Jiraa ?? dhukkubsate haala hamma
Keessaa jiraa.

Qeerroo Walloo Kamisee isaa gaafachuf
Mana isaa yeroo demaan

Harargee Bahaa Aanaa Mayyu Mulluqqetti Liyyu Polisiin Somale N5 Ummata Keenya Irran Miidhaa Lubbulee Baay’ee Ajjesu fi Miidhaa Qaamas Irran Gahaniru

Breaking News; Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqifamuun naannawa Adaamaa qubsiifaman manneen irraa gubaman

Odeeyfannoo #Nuuralhudaa
August 13, 2018

Guyyaa har’aa hordoftoonni amantaa kiristaanaa ganda Qacamaa jedhamu keessa jiraatan, oduu sobaa “Ummanni achitti qubsiifame bataskaana keenya nuurraa gubuuf” jechuun hordoftoota amantaa Ortoodoksii naannaawa magaalaa Adaamaa jiran waamatuun manneen baqattootaa akkuma jiruun kan barbadeessan tahuu namni achirraa bilbilaan dubbisne nuuf hime.

Akka namni kun jedhetti, “ganda kana keessa dhalattoonni saba Amaaraa akka heddummaatanii fi guyyaa buqqaatoonni kun achi qubsiifaman irraa kaasee walitti gaarrifataa turan. Dhalattoonni Oromoo gandicha keessatti qubsiifaman kun masjiida kan ijaaratanii turan yoo tahu, yeroo adda addaatti akkam masjiida ijaarattu jechuunis morma turan. Guyyaa har’aa immoo gurmaayanii dhufuun manneen baqattootaaf ijaarame gutumaa guututti ibiddaan barbadeessan” jedhe. Miidhaa lubbuu namaa irra gahe adda baafatuu hin dandeenye. Qaamonni mootummaa gandichatti argamnis balaa kana dhaabsisuu kan hin danda’in tahuu namni dubbisne kun nuuf hime.
#Adaamaa_Lammiilee_Oromoo

Via: Tokkummaa Oromoo News


Waa’ee Suuratti kanaa waa jechuuf jedheen jijjiirama jettan sana gufachiisa jedheen afaanitti qabadhe. Hundaafuu ani dhiisus suuraan nidubbata

Beekan G Erena

በመቀሌው ስብሰባ ደብረፂዮንን ፊት ለፊት የተጋፈጠችው ወጣት

August 1 at 5:23 PM