Site icon Kichuu

Lammiiwwan Itiyoophiyaa Kuma Tokkoo fi Dhibba Sagal Jabuutii Irraa Biyyatti Deebisaman

Lammiiwwan Itiyoophiyaa Kuma Tokkoo fi Dhibba Sagal Jabuutii Irraa Biyyatti Deebisaman

Magaala Dirree Dawaa

Namoonni Jabuutii irraa gara biyyaatti deebisaman 1900 ga’uu bulchiinsi Dirree Dhawaa beeksisee jira. Namooni deebi’an kun addaan baafamanii Yuniversitii Dirre Dhawaa keessatti kuniinsi godhamaafii jira.

Eeyama seeraa kan hin qabaannee fi lammiiwwan Itiyoophiyaa Jabuutii jiraataa turan xumura turban darbee gara biyyaatt seenuu jalqabuu isaanii fi lakkoobsi isaaniis 1875 ga’uu bulchiinsi Dirre Dhawaa beeksiseera. Itti gaafatamaan xiqqeessuu soda balaa bulchiinsa Dirre Dhawaa obbo Harbii Buhi, bakka midhaan kuusan kan magaalattii ala jiru keessa torban darbe namoota 814 dabalatee kanneen 1457 ta’an hawaasattii adda ba’anii deggersi barbaachisu godhamaafii jira jedhan.


Dargaggootni Magaalaa Amboo tokko tokko hawaasa magaalaa Amboo harka dhiqsiisuun Weerara Vaayirasii Kooroonaa dursanii ittisuuf gahee isaanii bahataa jiraachuu himan.

Kantiibaan magaalaa Amboo Obbo Saahiluu Dirribsaa “Dargaggootaafi Qaamoleen Hawaasaa Garaa garaa Harka dhiqsiisuufi meeshaalee qulqullinaa tokko tokko dhiyeessanis, yeroo ulfina dhibichaan wal bira qabamee ilaalamu hojii guddaa gaafachaa jira” jedhan.ክፍት የስራ ማስታወቂያ ለህክምና ባለሙያዎች!
.
የጅማ ዩኒቨርሲቲ ጤና ኢኒስቲትዩት ለኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ ቁጥጥርና ህክምና ስራ ተጨማሪ የህክምና ባለሙያዎችን በአፋጣኝ አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መስፈርቶች የምታሟሉ ባለሙያዎች መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡
.
• የመመዝገቢያ ቀናት ፦ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጀምሮ 5 የስራ ቀናት
.
• የመመዝገቢያ ቦታ፦ የሆስፒታሉ የሰዉ ሃብት ቢሮ ቁጥር 124
.
ከጅማ ዩኒቨርሲቲ!
@tikvahethiopiaBot @tikvahethiopia

Hakim

Exit mobile version