Why is it that the LammiinLammiif concert at Bole is discontinued? We want it back!!

Why is it that the LammiinLammiif concert at Bole is discontinued? We want it back!!

“Ani maalan geerara Dhiirri geeraree hin quufne hidhaa qilinxoo jira..hidhaa Qaallittii jira…obsi yerga sodaa fakkaatee ka’een isheetti cabsa…Hacee Galma miliniyeemii irraa…Nuun miti farda keenya ni beeku bareechanii gaafa maqalee sanii..gaafa Adiwaa sanii” Hacaaluu Hundeessaa

Konsartii LAMMIIN LAMMIIF HANDHUURA OROMIYAA MAGAALAA FINFINNEE irratti taasisamaa jiru “OROMOON GALAANAA* akkanatto baredinaan miidhaganii nu garsiisaa jiran OROMOON OROMIYAA NU HAWWISIISTANII.

Handhuura Oromiyaa Finfinnee guyyaa har’aa Muddee 09, 2017

“Ani maalan geerara Dhiirri geeraree hin quufne hidhaa qilinxoo jira..hidhaa Qaallittii jira…obsi yerga sodaa fakkaatee ka’een isheetti cabsa…Hacee Galma miliniyeemii irraa…Nuun miti farda keenya ni beeku bareechanii gaafa maqalee sanii..gaafa Adiwaa sanii” Hacaaluu Hundeessaa

1 thought on “Why is it that the LammiinLammiif concert at Bole is discontinued? We want it back!!

  1. Why discontinued? Because you have seen Aba Dula and Lama shitting in their own pants! They came to be celebrated like heroes by keeping the real heroes like Marara Gudina, Bekele Gerba and Olbana Leellissa behind bars. They mess with somebody else but that will not work with someone born in Ambo. God Bless Haacaaluu!

Comments are closed.