Lammiileen keenya biyya keessatti garbummaa fi jireenya gadadoo jibbanii baqatan rakkoon isaanii yeroo gara yerootti jabaachaa jira.

Lammiileen keenya biyya keessatti garbummaa fi jireenya gadadoo jibbanii baqatan rakkoon isaanii yeroo gara yerootti jabaachaa jira.

Lammileen biyyoota Arabaa keessattu Saudia Arabia jiran hanga ammatti kan hidhaa jiru fi hidhaatti du’aa jiru baay’ee dha. Kun osoo furmaata hin argatin baqattoonni Liibiyaa Poolisiidhan Manni irraatti cabee humnan hidhaatti guurrama jiru. Mootummaan biyyan bulcha jedhu hanga ammatti wanti jedhe hin jiru. Diplomaasin biyya kanaa biyyoota baay’ee waliin erga citee tureera. Kun Lammileen Ala wabii dhabuu isaanii agarsiisa. Kanaaf Uummanni keenya waliif Sagalee ta’uun deeggarsi Idil-Adunyaa akka qaqqabu gochuun barbaachisa dha.

Girmaa Nagaasaa Abbaa Duulaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.