Lammiileen Itiyoophiyaa 450 mana hidhaa Sawudii Atabiyaatti argamuu fi Jiizaan jedhamu keessaa gallakkifaman har’a Finfinnee galan

Lammiileen Itiyoophiyaa 450 mana hidhaa Sawudii Atabiyaatti argamuu fi Jiizaan jedhamu keessaa gallakkifaman har’a Finfinnee galan.