Lammii Tasfayee Dhugaatu Kararraa New Oromo Music 2020.

Lammii Tasfayee Dhugaatu Kararraa New Oromo Music 2020. KeenBoon Studio.

Daamisoo Moosisaa Offi Dhama Raasa New Oromo Music 2020. Tom Studio.Irbu Pictures.

Mulunaa kabbadaa Baallii New Oromo Music 2020.