Site icon Kichuu

Obbo Lammaa Margasaa Yaadan yaa mo’annnuu= 200 ol tahan  kijibdoota oraalii hedduu FB ishee faana taarresseera!

Obbo Lammaa Margasaa Yaadan yaa mo’annnuu= 200 ol tahan  kijibdoota oraalii hedduu FB ishee faana taarresseera!

Neftegna Oromodha fi Oromiyaa dhaa fi danta hin qabnne irrati shoomuu

Balleessaa malee nagayaan safaree tan hiruu WBO, RIBn adamsiisanii akka binensaa ajjeechisiisuu

Saba Oromoo dhumee jijiirra kana tan fide, gaaffii isaa deebisuu dhiise ajandaa ambira akkamitti umuri aangoo isaanii akka dheerefatan dhaabolee kan dura sabaaf hoomaa hin hojjetin wolin tahuu dhan sabaa Oromo irratti hojjechaa jirtan

Hiikannaan qawwee maaliif WBO irratti duwaa xiiyeefatee? TPLF, ONLF, worrii Amaaraa, etc

Oduun amaa ammoo ergamtuu Neftegnati fakkaatti, maliifi?

Dr. Abiy haradha worra Neftegnatin jira maaliifi? Maali barbaade ti aangoo irra na tursisuu jedheetii lataa?

Yeeron filannoo akka dheeratu maalifi baarbaduu?

==================

ABO= Yaanni isannii abbaa biyummaa Oromoo mirkaneessuu dha.

Oromoon akka bineenssaa adamsammee akka hin ajjeefamne qabena issarrati

WBOn gachan sabaati, aka warana TPLF Oromoo adamssee hiinajjesuu

Oromoon qabenya isarrati abbaa yaatahu

Afaan Oromoo Afaan hojii federaalaa yaatahuu hojjiin afaan amaran monopolii tahe jira.


land grabbersI like this guy he’s asking good honest fair question I don’t agree with him in certain Things but I agree with him most of the points please listen to this video Until the End!!
ጀግና ነህ መምህር መሓሪ ዬውሃንስ ልክልኩን ንገርልኝ አቦ!
ሙሉ ቪድዬን ለማየት:


Ibsa Obbo Taayyee danda’aa haala yeroo irratti kennaa jiru tamsaasa kallatiidhaa.

Sobduu Neftegna!!!Ennuutuu kolaasaa turee? Eessa turtan isini?

ATM=  kijibdoota


Jilli Hogganaa Waajjira Giddu galeessa ODP Dr Alamuu Simeetin Durfamuu Dawwanaa tasaa Godina Arsiitti mana barnoota Abboomsa sad 2ffaa fi Qophaa’inati taasiisani jiru.

Dawwanaa tasaa kanaan mana barnotichaaf kitaabilee rifiiraansii fi compitaroota kennaadhaan kennanii jiru.

Dabalatanis Dr. Alamuu Simee muuxannoo isaanii barattootaf qoodanii jiru

Fake love! Who would love killers or land grabbers? Neftegnas?


All they talk is haters, they hate Oromo but love our natural resources and land.They hate our good leaders but love those who are bowing down for them. 


 

Exit mobile version